De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Capaciteit medewerkers Jeugdzaken versterkt

Zesenveertig medewerkers van het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) hebben op vrijdag 1 september 2023 in Lalla Rookh een certificaat ontvangen voor het met succes afronden van de trainingen MS Office en Zakelijke Communicatie. Deze trainingen zijn onderdeel van het capaciteitsversterkingsprogramma, dat wordt uitgevoerd door het directoraat Jeugdzaken ten behoeve van haar personeel. De trainingen zijn over een periode van twee maanden verzorgd in Paramaribo en Commewijne door Jamaata Education Center en hebben acht best geslaagden opgeleverd.

Minister Steven Mac Andrew van AWJ heeft in zijn toespraak de nadruk gelegd op het belang van capaciteitsversterking van het personeel in relatie tot de taken die zij moeten vervullen bij het directoraat Jeugdzaken als het gaat om de ontwikkeling van de jeugd. De minister gaf aan dat de trainingen bedoeld zijn om de prestaties op de werkplek te verbeteren, maar dat deze trainingen ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Minister Mac Andrew gelooft in ‘lifelong learning’ en zal verdere capaciteitsversterking binnen Jeugdzaken ondersteunen. Hij heeft het personeel van Jeugdzaken opgeroepen zich volledig open te stellen voor andere trainingen die meer waarde kunnen toevoegen aan hun beroep. De verantwoordelijkheid om jeugdontwikkeling in goede banen te leiden, mogen zij niet uit het oog verliezen. De bewindsman heeft verzekerd dat het personeel de ruimte zal krijgen om de opgedane kennis in de praktijk tot uiting te brengen, omdat er ook gewerkt wordt aan de aanschaffing van equipment, welke nodig is om de werkzaamheden vlot uit te kunnen voeren. Mac Andrew gaf aan dat dit proces volgend jaar verder geïmplementeerd zal worden, omdat niet alles in een keer kan.

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, is tevreden met de prestatie van haar personeel. De computervaardigheden en communicatieskills zijn volgens haar noodzakelijk voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Het verbeteren van hun skills zal bijdragen aan hun verdere ontwikkeling en zijn ook bedoeld om de kwaliteit van de uit te voeren taken te verbeteren. De kennis van de meest gebruikte computerprogramma’s en goede correspondentie vaardigheden zijn noodzakelijk voor werkzaamheden op kantoor. Directeur Mangroe heeft de geslaagden op het hart gedrukt om de opgedane kennis toe te passen op het werk. Zij heeft hen bemoedigd om te blijven werken aan hun ontwikkeling, door jaarlijks een cursus naar interesse te volgen. De trainingen zullen ook in Nickerie en Marowijne worden verzorgd voor medewerkers van het directoraat Jeugdzaken voor de nodige capaciteitsversterking.

Jennifer Landveld-Amaata, directeur van Jamaata Education Center, vindt de prestatie van de deelnemers een voldoening en is blij met de participatie en de enthousiasme binnen de groep. Zij heeft aan de bestgeslaagden kosteloos de training  ‘Mail en mailbeheer’ aangeboden. Landveld-Amaata is het ministerie erkentelijk voor de goede samenwerking en heeft de geslaagden moed in gesproken om hun kennis en kunde verder te ontwikkelen. De bestgeslaagden voor de ICT-training zijn: Xanseviera Amattaram, Naresh Brispat, Negesty Bruce, Adelina Majokko, Michele Sleur, Anastasia Tjokro, Isabel Wirjosemito en Zinzy Wijntuin.