De Boodschap
Kabinet van de President

Bundelen van capaciteiten noodzakelijk in strijd tegen georganiseerde criminaliteit

De kracht en het succes om georganiseerde criminaliteit te bestrijden, zal voornamelijk zitten in het bundelen van de beschikbare capaciteiten en middelen. Daarbij zal er een gezamenlijk doel moeten worden omschreven. De Surinaamse minister van Defensie, Krishnakoemarie Mathoera is hiermee duidelijk wanneer het gaat om de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. Haar departement is samen met de Ministeries van Justitie en Politie (JusPol) en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) betrokken bij de door Suriname georganiseerde tweedaagse High Level Security Conference.

Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 21 en vrijdag 22 april 2022 in hotel Royal Torarica buigen vertegenwoordigers en functionarissen van verschillende landen, regionale en internationale organisaties zich over thema’s gerelateerd aan transnationale georganiseerde misdaad. De Surinaamse defensie minister legt uit dat het bij georganiseerde criminaliteit gaat om zowel zij die de illegale handelingen plegen als zij die daar slachtoffer van worden. Een Gestructureerde aanpak moet leiden tot veiligheid voor eenieder. Ze merkt op dat criminele netwerken zodanig veel macht verwerven dat ze structuren van instituten ondermijnen. Minister Mathoera: “Zwakke instituten gaan corruptie faciliteren en dat leidt tot armoede. Dat is de cyclus die we moeten gaan doorbreken.” 

Het Surinaamse ministerie van Defensie wil vooral door zijn aanwezigheid in diverse gebieden in het uitgestrekte regenbos van het land, een bijdrage leveren aan het tegengaan van transnationale georganiseerde criminaliteit. Het achterland van Suriname bestaat uit regenwoud waar er de afgelopen jaren een toename van “drugsdroppings” is geweest, terwijl er internationaal ook drugs in beslag zijn genomen die volgens minister Mathoera gerelateerd waren aan Suriname. “We moeten actie ondernemen”, zegt ze. Ze ziet de conferentie als een sterk signaal naar de internationale gemeenschap, niet alleen, maar ook naar de georganiseerde criminaliteit. “We zitten niet stil, we ondernemen actie en werken samen.” 

De defensie Minister meent dat niet alleen haar land profiteert van de conferentie, maar dat alle andere deelnemende landen er baat bij hebben. Doordat verschillende landen en organisaties samenkomen, kunnen er contacten  gelegd en genetwerkt worden. Het is een goede gelegenheid om bilaterale gesprekken te hebben. Zelfs heeft minister Mathoera overlegmomenten gehad met de ministers van Jamaica, Belize en Nederland alsook met een vertegenwoordiger van de EU. “De conferentie geeft dus ook nieuwe mogelijkheden voor samenwerking”, voegt ze eraan toe.