De Boodschap
Kabinet van de President

Aanpak wateroverlast voornaamste uitdaging districtscommissariaat Wanica Noord-West

Districtscommissaris Suraksha Hirasingh gaat de uitdagingen binnen haar bestuursgebied niet uit de weg. De burgermoeder van Wanica Noord-West zet zich voornamelijk ervoor in om het probleem van wateroverlast – een van de voornaamste uitdagingen – tot het verleden te doen behoren. Ook gedurende de huidige regenperiode hebben de verschillende ressorten binnen Wanica Noord-West te kampen met een teveel aan hemelwater. In samenwerking met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) worden momenteel noodoplossingen geboden.

Districtscommissaris Hirasingh heeft zich persoonlijk georiënteerd in Wanica Noord-West. In alle drie ressorten Kwatta, Koewarasan en Leidingen is er sprake van wateroverlast in woningen, percelen en landbouwarealen. “We kijken hoe wij de burgers kunnen ondersteunen”, zegt de dc. In deze is er betrokkenheid van verschillende actoren. Het NCCR is ingekomen met grote zakken, die door het commissariaat met zand gevuld zijn. De zandzakken zijn vervolgens aan de burgers verstrekt om binnentreden van regenwater te voorkomen. Ressortraadsleden hebben hun bijdrage geleverd middels het verstrekken van stenen en planken.

De burgermoeder spreekt haar waardering uit aan het adres van parlementariërs die een financiële ondersteuning hebben gegeven. Dc Hirasingh merkt op dat financiën het grootste probleem vormt bij de aanschaf van de nodige middelen. Zij wendt zich voor hulp ook tot het crisismanagementteam, dat vorig jaar in het leven is geroepen ten behoeve van districten die getroffen werden door wateroverlast. In dit team zijn naast het NCCR ook andere instanties zoals het Korps Brandweer Suriname (KBS), Korps Politie Suriname (KPS) en ministeries vertegenwoordigd. “Al met al komt er wel hulp voor de getroffenen van wateroverlast”, zegt dc Hirasingh verder.

De best voor de hand liggende oplossing is volgens de burgermoeder een goedwerkend pompgemaal in Wanica Noord-West en regulier onderhoud van de lozingen en kanalen. Het pompgemaal moet ervoor zorgen dat het overtollige water geloosd wordt in het Saramaccakanaal. Momenteel worden de mogelijkheden bekeken om dit pompgemaal te realiseren. Zoals in andere gebieden kampt ook Wanica Noord-West met kwesties als hangjongeren en illegale verkoopstandjes. De bijdrage van bewoners in het bestuursgebied is volgens districtscommissaris Hirasingh onontbeerlijk om ordening te brengen in alle andere zaken.