De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

ACS 2024 Advance team voert werkbesprekingen in Suriname

Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 april 2024 heeft een Advance Team van de Association of Caribbean States (ACS) een bezoek gebracht aan Suriname in verband met de voorbereidende werkzaamheden voor de ACS 2024 conferentie welke zal plaatsvinden van 06 tot en met 09 mei 2024 in het Torarica Resort.

Het hoofdonderdeel van deze conferentie is de 29th Ordinary Meeting of the Ministerial Council, welke zal plaatsvinden op 08 en 09 mei. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is voorzitter van de ACS Ministerial Council 2023/2024. Tijdens de komende meeting zal de voorzitter worden verkozen voor de periode 2024/2025.

De overige onderdelen van deze belangrijke conferentie voor Suriname zijn de Business Exhibition op 06 en 07 mei, de 16th Business Platform of the Greater Caribbean op 06 mei terwijl de 8th International Cooperation Conference op 07 mei plaatsvindt.

Het advance team van de ACS stond onder leiding van Tricia Barrow, Chief Executive Coordinator, en zij werd bijgestaan door Patricia Phillip-Boodoosingh, Conference & Protocol Officer. Van Surinaamse zijde stond het team onder leiding van Directeur Buitenlandse Zaken, Ambassadeur Miriam Mac Intosh. Er zijn besprekingen gevoerd met de verschillende actoren die van belang zijn voor een vlot verloop van alle activiteiten tijdens de hele conferentie, niet in het minst de conferentie locatie van het Torarica Resort.

Bij de wrap-up sessie op de laatste dag, gaf het ACS-advance team aan tevreden te zijn met het verloop van de voorbereidingen maar dat er tevens aanbevelingen en suggesties waren om mee te nemen bij de verdere uitwerking van de voorbereidende werkzaamheden.