De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ambassadeur Ori op World Peace Summit: ‘Duurzame vrede vereist mentaliteitsverandering’

Ambassadeur Henry Ori heeft op zaterdag 24 september 2022 namens de Republiek Suriname een statement gegeven op de 8e World Peace Summit te Parijs tijdens de Heavenly Peace, World Culture, Restoration of Light Forum (HWPL). Het event werd georganiseerd rond het thema ‘Institutional Peace: A Cornerstone for Sustainable Development’.

Ambassadeur Ori gaf in zijn gehoor mee dat ‘Vrede’ gelijk staat met ‘het Leven zelf’ en dat het daarom moet worden beleden door elk individu in gedachten, woorden en daden. ‘Ik geloof er echt in dat hierin het geheim ligt van blijvende relaties en duurzame vrede’ zei de ambassadeur.

In referentie aan het thema citeerde de ambassadeur het gedicht van de beroemde Chinese filosoof Lao-Tze die een diepe, verbindende empathie bepleit tussen mensen als middel tot vrede en harmonie.
‘Om vrede in de wereld te hebben, moet er vrede zijn tussen de naties.
Om vrede tussen de naties te hebben, moet er vrede zijn in de steden.
Om vrede in de steden te hebben, moet er vrede zijn tussen buren.
Om vrede tussen buren te hebben, moet er vrede heersen in huis.
Om vrede in huis te hebben, moet er vrede zijn in het hart.’

‘Ik geloof dat institutionele vrede begint bij het individu, de kleinste unit van de gemeenschap. Laten wij diep in ons eigen hart kijken om de innerlijke vrede te vinden om de mensheid te dienen en elk conflict en elke vorm van lijden in onze wereld te beëindigen’ betoog de ambassadeur.

De Sustainable Development Goals (SDGs) hebben als doel het leven van mensen te verbeteren door geweld te verminderen, de toegang tot de rechter te verbeteren en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen te bevorderen. De ambassadeur bracht het bereiken van deze doelen in verband met de beleving van ons dagelijks leven. ‘Als we willen dat inclusieve samenlevingen als een van onze doelstellingen wordt bereikt tegen 2030, is ons onmiddellijke mandaat om de verstoringen in de wereldwijde voedselvoorziening snel en adequaat aan te pakken. In feite moeten we zorgen voor de minder bevoorrechten, degenen die lijden aan ondervoeding en slecht gevoed zijn’ hield de ambassadeur zijn gehoor voor.

Ambassadeur Ori vermeldde dat Suriname als voorbeeld voor beleving van vrede kon dienen. ‘Over het algemeen weten Surinamers, een mozaïek van vele culturen uit verschillende delen van de wereld, vreedzaam samen te leven zelfs in deze moeilijke tijden’. De ambassadeur memoreerde hierbij dat het recht op vrede is vastgelegd in de Surinaamse grondwet, dat de Surinaamse vlag de betekenis van vrede vertolkt en als symbool voor vrede en harmonie tussen religiën gezien kon worden, hij vertelt verder dat gebedshuizen van verschillende religiën naast elkaar existeren en dat de Surinaamse regering in haar meerjarenplan verschillende beleidslijnen heeft opgenomen die verweven zijn met belangrijke pijlers van het VN-Handvest, zoals vrede, veiligheid en mensenrechten.

De ambassadeur nodigde de overige deelnemers uit mee te gaan in zijn visie. ‘Laten we alle vooruitgang toejuichen die de HWPL tot dusver heeft gemaakt bij het streven naar institutionele vrede, maar we moeten meer doen op elk niveau van de samenleving. Duurzaamheid vereist een mentaliteitsverandering op mondiaal niveau en onze kinderen verdienen het juiste soort onderwijs en volledige toegang tot de nodige financiële middelen om een ​​betere toekomst te creëren. Laten we de ontwikkeling bevorderen bij het nastreven van vreedzame samenlevingen, waar liefde, vrede, mededogen, respect, harmonie en eerlijkheid de echte hoekstenen zijn’.

Ambassadeur Ori besloot zijn statement met de oproep ‘Als we wereldwijde vrede willen, kijk dan of je van binnenuit vreedzaam bent. Leiderschap op microniveau is een garantie voor wereldwijd leiderschap. Daar ligt het ware succes van Hemelse Vrede, Wereldcultuur, Herstel van Licht.’