De Boodschap
Volksgezondheid

Automatisering eerstelijnszorg cruciaal voor Volksgezondheid

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft recentelijk de standaarden gepubliceerd (https://gov.sr/wp-content/uploads/2023/02/EHR-Report-Eng.pdf) waaraan Huisartsen Informatie Systemen (HIS) dienen te voldoen om gebruikt te mogen worden in Suriname. Deze systemen zullen worden gekoppeld aan het Health Information Exchange Platform (HIEP), waardoor relevante informatie tussen stakeholders zoals laboratoria, apothekers, huisartsen, CBB en Volksgezondheid gedeeld kunnen worden.

Na de publicatie van de HIS Standaarden, zullen de volgende stappen worden genomen om tot gecertificeerde HIS systemen te komen die aangesloten kunnen worden aan het HIEP. Om alle betrokken stakeholders zo veel mogelijk van juiste en volledige informatie te voorzien, eventuele vragen en zorgpunten te bespreken en de aanpak verder toe te lichten heeft het departement voor eind maart  2023 een IS4H Multi Stakeholders Conference  georganiseerd.

Nadere informatie m.b.t. aanmelding en registratie t.b.v. de IS4H Multi Stakeholders Conference zullen volgen in de 1ste week van Maart 2023. Eventuele vragen, opmerkingen en/of zorgpunten mogen gemaild worden naar is4h.suriname@gmail.com