De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ houdt sessie arbeidswetgeving voor C-47

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft op 23 maart 2023 voor de Vakcentrale C-47 een sessie gehouden over de arbeidswetgeving in Suriname. Deze sessie werd verzorgd door het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken dat belast is met onder andere het voorbereiden van nieuwe arbeidswetgeving en wetswijzigingen. De sessie werd bezocht door ca. 35 kaderleden van de vakcentrale, met name bestuursleden van de verschillende vakbonden aangesloten bij de vakcentrale.

Het is het doel van het ministerie om in de komende periode steeds landelijk sessies te houden over de arbeidswetgeving voor verschillende groepen en stakeholders. Het ministerie is van plan om deze interactieve sessies te houden voor verschillende doelgroepen zoals de vakbeweging, werkgevers en het lokaal bestuur. Daarvoor zal het ministerie ook verschillende districten bezoeken om met de lokale stakeholders te praten over de arbeidswetgeving en ook over Decent Work. Het doel van dit alles is om de kennis en bewustwording over arbeidswetgeving te vergroten bij belanghebbenden. Het is namelijk zo dat in de afgelopen periode er een aantal nieuwe arbeidswetten en wetswijzigingen zijn bijgekomen. Ook over deze nieuwe regels is het van belang dat er intensief voorlichting wordt gegeven op verschillende manieren, ook middels interactieve sessies.

De wetgevingssessies die opgedeeld waren in 3 delen, werd voorafgegaan aan een statement van C47-voorzitter Robby Berenstein. Hij benadrukte het belang van wetgeving en de kennis over de nieuwe wetten. Daarna volgde een kort statement van de rechtsgeleerde Glenn Piroe, tevens onderdirecteur van Juridische en Internationale Zaken van het ministerie. Hij ging onder andere in op verschillende nieuwe wetten die zijn aangenomen en op taken van bestuursleden van vakbonden in relatie tot de wetten. De 3 inleidingen werden gehouden door juristen: Wihtley Lodik (Hoofd Wetgeving), Jason Menso (Fgd. Hoofd Internationale Zaken), Nishita Bharos en Sidney Alleyne. De sessie werd naast voorzitter Robby Berenstein ook bezocht door Dayanand Dwarka en Claudette Etnel, hooggeplaatste functionarissen van C-47.

In de komende periode zal het ministerie verschillende sessies houden voor stakeholders en zal er ook thematisch dieper ingegaan worden op specifieke onderdelen van de arbeidswetgeving voor bepaalde doelgroepen. Stakeholders kunnen daartoe ook specifieke verzoeken richten aan het ministerie. Suriname heeft in februari 2023 het derde Decent Work Country Program Suriname ondertekend, waarvan minister Steven Mac Andrew van AWJ, medeondertekenaar is. Decent Work is gestoeld op vier pilaren waaronder arbeidsstandaarden oftewel arbeidswetgeving. Deze sessies van het ministerie moeten in dit licht worden bezien.