De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ pakt samenwerking met buurtorganisaties weer op

Het onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op woensdag 23 november 2022 van gedachten gewisseld met de Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties (NVWO) en het Platform van Buurtorganisaties. Met de laatstgenoemde instituten zijn verscheidene buurtorganisaties vertegenwoordigd en is gepraat over de risico’s waar onze jeugdigen mee geconfronteerd worden, welke programma’s het best aansluiten op de behoefte van onze jeugdigen en op welke wijze zal worden samengewerkt met het ministerie. Het concept van gemeenschapsontwikkeling wordt hierbij gekenmerkt als de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan een landelijke aanpak van dit werk, gericht op de uitdagingen waarmee jeugdigen in de verschillende buurten mee worden geconfronteerd.

Wilgo Koster (voorzitter Platform van Buurtorganisaties), en Ivanildo Plein (voorzitter Nationale Vereniging van Welzijns Organisaties) attendeerden op de negatieve gevolgen van de stagnatie binnen het jeugdwerk in de buurten met name door de beleidstransformatie en de Covid-19 pandemie. Op grond hiervan is afgesproken dat partijen in het belang van het welzijn van de doelgroep op structurele wijze moeten samenwerken ten einde duurzame resultaten te bereiken. Besloten is dat de overkoepelende organisaties zullen werken aan het verbeteren van hun interne structuren, waarbij prioriteit zal worden gegeven aan capaciteitsversterking van de aangesloten buurtorganisaties. Dit moet resulteren in het op creatieve doch effectieve wijze voortzetten van het jeugdwerk in het bijzonder bij onvoorziene omstandigheden. Het ministerie zal in overleg nagaan op welke wijze faciliterende ondersteuning kan worden gegeven, rekening houdend met een structuur waarbij beide partijen zich committeren tot hun verantwoordelijkheid naar elkaar maar meer nog naar de jeugd. De overkoepelende organisaties lieten blijk geven van hun enthousiasme om de schouders onder het werk te zetten.

Het overleg met de organisaties werd gevoerd door vertegenwoordigers van de afdelingen van het onderdirectoraat Jeugdcentra, te weten Project Voorbereiding en Onderzoek, District Centra, Paramaribo & Omgeving en Meryl Maes, die sinds kort verantwoordelijk is voor het onderdirectoraat Jeugdcentra.