De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ stoomt COVID-19 baanbehoevenden klaar voor arbeidsmarkt

In het kader van het project “Om- her- en bijscholing van werkzoekenden die tijdens Covid-19-pandemie hun baan verloren hebben”, heeft de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), op 27 november 2023 aan 29 cursisten die in de periode 15 september tot en met 14 november 2023, de training “Basis Ondernemerschap” met succes hebben afgerond, een certificaat uitgereikt. Deze training is hen gratis aangeboden door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), ten behoeve van de Dienst der Arbeidsbemiddeling die begeleiding zal bieden aan zij die meteen aan de slag willen, door bemiddeling voor een geschikte baan in de particuliere sector. Ook degenen die willen gaan ondernemen zullen door de SPWE worden begeleid. De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden in de trainingszaal van het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS).

Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt AWJ tevens voorzitter Raad van Toezicht SPWE, is blij dat de cursisten die tijdens de COVID-19-pandemie noodgedwongen waren zich terug te trekken uit de arbeidsmarkt de kans hebben aangegrepen om extra skills te ontwikkelen, zodat zij hun herintrede kunnen doen op de arbeidsmarkt als werknemer of zelfstandige ondernemer. Zij vindt het belangrijk dat zij de nodige discipline aan de dag leggen om steeds meer succes te boeken. Voor zij die direct aan de slag willen als werknemer zal vanuit het ministerie met name de Dienst der Arbeidsbemiddeling, de nodige inspanning worden verricht voor een geschikte baan binnen de particuliere sector. Esajas-Friperson twijfelt er niet aan dat het ministerie de juiste handreiking heeft gedaan om de baanbehoevenden te helpen aan de wederopbouw van hun carriére. Brian Creebsburg, hoofd Dienst der Arbeidsbemiddeling is het volkomen eens met Esajas-Friperson, dat de geslaagden met de nieuwe vaardigheden ook hun persoonlijke ontwikkeling verder kunnen optrekken.

Etiënne Etman, directeur SPWE heeft de geslaagden meegegeven om de nodige discipline, zelfvertrouwen, durf en doorzetting aan de dag te leggen om succesvol door te breken op de arbeidsmarkt. Gezien zij de motor zijn achter hun succes mogen zij volgens Etman nu vastberaden aan de slag als werknemer of micro-ondernemer. De geslaagden werden ook bemoedigd door Naushad Ketwaru, trainingscoördinator SPWE en Radha Thakoerdin, die namens de trainers een bemoedigend woord heeft gericht tot de geslaagden. Shanu Raghoenath heeft namens de geslaagden een woord van dank uitgebracht naar het ministerie en de SPWE voor deze waardevolle training.