De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Basis Hydroponic training bij de SAO

In het kader van het Basic Needs Trust Fund project: “Micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking” is de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), onlangs gestart met de training “Basis Hydroponic”. Het doel van dit project is om mensen met een beperking de nodige skills aan te brengen, teneinde een onderneming te kunnen starten.

 

Clyde Ford, trainer bij de SAO, heeft aangegeven dat het telen op water (hydroponic) voordeliger en sneller is voor de aanplant van de verschillende soorten bladgroenten. Ford heeft benadrukt dat de aanschaf van zwarte aarde of bemesting helemaal komt weg te vallen, waardoor de kosten minder zijn. De cursisten hebben de basisvaardigheden aangeleerd om op economische manier te telen op water en in het natraject zullen zij kennis maken met het geavanceerd systeem van hydroponics.

 

Directeur van SAO, Joyce Lapar, heeft benadrukt dat deze training bestemd is voor personen vanaf 16 jaar met een auditieve -, visuele – en een lichamelijke beperking, maar de cursist moet wel instaat zijn de handen te kunnen gebruiken. Lapar heeft aangegeven dat deze training als doel heeft om de trainees op een eenvoudige manier middels een watersysteem leren planten en uitbouwen tot verkoop.  Verder heeft de directeur te kennen gegeven dat er momenteel gewerkt wordt aan de voorbereiding op het natraject om te komen tot een “advanced hydroponics” training. Verder heeft Lapar de doelgroep aangemoedigd om ook hun plek in te nemen in de arbeidsmarkt en te streven naar ondernemerschap.