De Boodschap
Kabinet van de President

BBGO bespreekt problemen seniore burgers met president

Seniore burgers in Suriname kampen met problemen die een dreiging vormen voor onder meer hun veiligheid en gezondheid. In een ontmoeting met president Chandrikapersad Santokhi heeft de Bond voor Belangbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) issues die om een aanpak vragen met het staatshoofd gedeeld. Aan president Santokhi is aangegeven dat de in 1984 opgerichte organisatie een ledenbestand van 4500 heeft en daarmee een belangrijke vertegenwoordiger is van de seniore burgers. Het onderhoud met de president was op maandag 13 maart een van de voorgesprekken om te komen tot nationale dialoog.

 

BBGO-voorzitter Roy Sporkslede heeft vooral de nadruk gelegd op de veiligheid van deze groep in Suriname. Seniore burgers zijn vaak alleen huis, reden waarom de bond voor deze personen activiteiten ontplooit in haar bondsgebouw. Daarmee zijn de seniore burgers echter niet helemaal geholpen. Een voornaam punt van zorg is hun gezondheid. Ouderen moeten betalen voor onder meer medicamenten, hulpmiddelen en brillen. Ze staan daarnaast bloot aan de uitstoot van giftige stoffen. Dit laatste baart de BBGO zorgen alsook de mogelijkheid tot gokverslaving bij ouderen vanwege reclame op de televisie.

Het bestuur heeft enige tijd stilgestaan bij de uitbetaling van pensioenen en het waardevast maken van deze gelden. Zij wees op de wijziging van de Pensioenwet uit 1972 die reeds enige tijd in de pijplijn ligt, maar nog niet van de grond kan komen. De BBGO wil ook inspraak hebben c.q. mee helpen denken in het Pensioenfonds. Bestuurskundige August Boldewijn, die lid en adviseur is van de BBGO, ging tijdens het gesprek met president Santokhi ook in op de AOW Wet. Hij gaf aan dat na onderzoek is gebleken dat deze niet van toepassing is op Surinamers.

Voorzitter Sporkslede heeft ook de noodzaak voor een directoraat seniore burgers aan het staatshoofd voorgelegd. Dit zodat de overheid zich daadwerkelijk kan gaan bezighouden met deze groep. Hij merkt op dat de samenwerking met andere overheidsorganen te wensen overlaat. President Santokhi is het ermee eens dat afspraken die met de bond zijn gemaakt moeten worden nagekomen. Hij vindt een directoraat dan wel onderdirectoraat op zijn plaats. Het staatshoofd sprak van een constructieve bijdrage van de BBGO.