De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Belangenorganisatie Centrale en Vreedzaam Markt uit misnoegen bij minister Emanuel

Voorzitter Charlton Lieuw Choy,

De belangenorganisatie van de Centrale en Vreedzaam Markt heeft op vrijdag 21 augustus 2020 haar misnoegen geuit aan de minister van Regionale Ontwikkeling & Sport, Gracia Emanuel. De organisatie is niet te spreken over het feit dat marktverkopers nog geen COVID-19 tegemoetkoming hebben ontvangen. De voorzitter, Charlton Lieuw Choy, zei dat de markt 4 maanden was gesloten. Er was volgens hem met de districtscommissaris Mike Nerkust afgesproken dat de marktverkopers over deze periode geen standgeld hoefde te betalen. Echter blijkt dat er nu wel van hen geëist wordt, dat er over deze periode standgeld betaald wordt en dat er zelfs een boete aan verbonden is.

Minister Emanuel verzekerde de belangenorganisatie dat de marktverkopers over de maanden waarin de markt gesloten was, geen standgeld hoeven te betalen. Dit zal zij ook verder bespreken met de districtscommissaris en de marktmeester. De minister benadrukt dat hoewel Suriname in een moeilijke financiële situatie zit, er nog altijd humaan opgetreden moet worden. Ze vindt het daarom niet passend dat er nu standgeld van de marktverkopers verwacht wordt, terwijl zij zelf geen inkomsten hadden over die periode.

Elke marktverkoper die door de COVID-19 pandemie geen inkomsten had, zou SRD 1500 moeten krijgen per maand. De minister heeft aangegeven dit punt te bespreken met het Outbreak Managementteam. In een vervolggesprek zal zij de belangenorganisatie verder informeren hierover.

Van links naar rechts: Charlton Lieuw Choy, Herman Martopawiro, Deepakkoemar Soekhoe.

Ook heeft de belangenorganisatie voorstellen aangedragen om de Centrale Markt, die de grootste overdekte markt is in het Caraïbisch gebied, beter te laten functioneren. Er zijn voorstellen gedaan voor de reorganisatie van de markt. Ook heeft de belangenorganisatie suggesties gedaan over oplossingsmogelijkheden voor het verkopen tijdens deze pandemie. De belangenorganisatie benadrukt dat zodra de markt op volle potentie draait, het de Surinaamse economie ten goede zal komen.

De belangenorganisatie was vertegenwoordigd door de voorzitter Charlton Lieuw Choy (hij is tevens vertegenwooriger van de afdeling slagerijen), Deepakkoemar Soekhoe (ondervoorzitter tevens vertegenwoordiger van de afdeling kleding), en het lid Herman Martopawiro (vertegenwoordiger van de afdeling Restaurants).