De Boodschap
Kabinet van de President

Belastingdienst informeert internationale vertegenwoordigingen over btw

Hoe de door hen betaalde belasting toegevoegde waarde (btw) terug te krijgen is een van de issues geweest, welke op vrijdag 27 januari door de Belastingdienst Suriname zijn besproken met buitenlandse vertegenwoordigingen in Suriname. De dienst heeft in de vergaderzaal van BIBIS een informatiesessie belegd voor het diplomatieke korps, consulaten en internationale organisaties. Belastingdirecteur Ismael Kalaykhan verduidelijkt dat deze instanties dan wel individuen een zekere immuniteit genieten, in die zin dat ze vrijgesteld zijn van belastingen.

 

Nu de btw is ingevoerd, is het de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met de vrijstelling van belasting voor deze groepen. De belastingdirecteur zegt dat dit ook het geval was bij de Omzetbelasting. Tijdens de informatiesessie is van gedachten gewisseld hoe de vrijstelling uitgevoerd zal worden nu de btw er is.

In eerste instantie was het de bedoeling om de aanwezigen te informeren over de manier hoe de btw in Suriname geheven wordt en om samen met hen na te gaan wat de meest praktische oplossing is voor de vrijstelling waar zijn internationaal recht op hebben. Zo is nagedacht of de btw bij de kassa betaald moet worden en achteraf bij de Belastingen teruggevraagd kan worden of als de buitenlandse vertegenwoordigers een briefje van de Belastingdienst kunnen tonen dat zij vrijgesteld zijn van belastingen.

Het eerste is volgens directeur Kalaykhan de meest praktische oplossing. Hij merkt op dat in Suriname niet alle winkels elektronisch zijn, waardoor een briefje tonen niet overal kan werken. “In andere landen krijgen ze gewoon een kaartje en overal waar ze gaan hoeven ze die btw niet te betalen. Dat gaat voorlopig even niet werken in Suriname, omdat we niet zo geweldig geautomatiseerd zijn. Op dit moment is het de gedachte dat zij het betalen en dan bij de Belastingdienst terugvragen. Dus het terugvragen van de belasting die je hebt betaald, is de meest praktische oplossing.”

Bij de import van goederen door de doelgroep zijn ze al bij de invoer vrijgesteld van belastingen. “Dus daar is het geen probleem,” zegt directeur Kalaykhan. Hij achtte de ontmoeting met de buitenlandse vertegenwoordigers van belang om samen met hen verder te werken aan een praktische uitkomst.