De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Bemiddelingsraad weer compleet

De bemensing van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BR) is weer compleet met de installatie van een nieuwe voorzitter en 3 nieuwe leden door president Chandrikapersad Santokhi. De nieuwe voorzitter is de jurist Ferdinand Welzijn en de nieuwe leden zijn: de jurist Nancy Tai A Pin, Harold Pultoo en Glenn Georgetin. Na het vertrek van ondermeer de voorzitter Watti Deets en de waarnemend voorzitter Harold Rusland was het noodzakelijk om de vier openstaande plaatsen opnieuw te bemensen. Volgens de Arbeidsgeschillenwet van 1946 is het de president die bevoegd is de voorzitter en leden van de BR te benoemen en te ontslaan. De voordrachten zijn gedaan door de minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ).

Bij deze gelegenheid heeft de president de BR opgeroepen zich te blijven inzetten voor vreedzame beslechting van geschillen over arbeidsaangelegenheden, maar om de economische realiteit in relatie tot looneisen en andere voorwaarden niet uit het oog te verliezen. Hij vroeg om een omzichtige benadering van de raad bij zijn interventie tussen werkgevers en werknemersvertegenwoordigers ter voorkoming van een inflatoire werking en een scheefgroei voor wat betreft lonen.

Minister Steven Mac Andrew die verantwoordelijk is voor arbeidsaangelegenheden, wees in zijn spreekbeurt op het belang van de BR voor het oplossen van arbeidsgeschillen. Tegen deze achtergrond is het ministerie van AWJ niet over één nacht ijs gegaan bij het voordragen van nieuwe leden. Het ministerie heeft zich bij de werving laten leiden door relevante kennis en ervaring op het vlak van beslechting van arbeidsgeschillen. De bewindsman gaf aan, dat hij verwacht, dat de nieuwe voorzitter en leden een kwalitatieve en professionele versterking zullen zijn voor de BR. De nieuwe voorzitter gaf aan dat hij zich zal inzetten om bij arbeidsgeschillen een win-win te creëren voor alle partijen, door vanuit de belangen te denken van zowel werkgever, vakorganisatie en de overheid. De BR kan op verzoek van partijen als scheidsgerecht optreden in arbeidsgeschillen. Partijen zijn dan gebonden zich neer te leggen bij een beslissing van de raad.