De Boodschap
Kabinet van de President

Benoemingsbeleid parastatalen

In de media circuleert een bericht als zou de president van de Republiek Suriname de vicepresident onder curatele hebben gesteld als het gaat om benoemingen. De regering betreurt deze vorm van berichtgeving en doet een beroep op de media de officiële regeringsmedia-autoriteiten te benaderen om het een en ander te verifiëren.

Met betrekking tot benoemingen van directeuren, onderdirecteuren en leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van parastatale bedrijven worden die eerst besproken in de politieke top. De voorstellen uit de politieke top worden besproken tijdens en bekrachtigd door de regeringsraad.

Het overleg in de regeringstop is constructief en gericht op consensus besluitvorming. Er is inmiddels contact geweest tussen het betreffende mediahuis en de regeringsmedia-autoriteiten.