De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Betere positionering van Suriname op internationale handelsveld middels implementatie CSME

Suriname moet zich beter positioneren op het Internationale handelsveld middels de vlotte en efficiënte implementatie van de Caricom Single Market en Economy (CSME). Hiermee kan de export voor zowel de intra-regionale als extra-regionale markten worden vergroot. Dit zal onder meer leiden tot meer werkgelegenheid, meer kansen voor bedrijven in Suriname, een betere handelsbalans en deviezen vermeerdering.

Om na te gaan welke issues inzake de CSME nog geïmplementeerd moeten worden, heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) het initiatief genomen om een seminar te organiseren, waarbij er met diverse stakeholders nagegaan wordt hoe de uitdagingen voor bovengenoemde implementatie kan worden aangepakt. De directeur van Economische Zaken, Aroen Jadoenathmisier, heeft de opening van het seminar verricht. Deze bijeenkomst vond plaats op vrijdag 22 april 2022 op het ministerie. De directeur heeft de aanwezigen aangemoedigd om samen te werken aan de implementatie van de CSME, die van eminent belang is voor Suriname.