De Boodschap
Kabinet van de President

Betrekkingen met traditionele partners in Afrika en Azië bestendigd

President Chandrikapersad Santokhi heeft in zijn jaarrede gesteld dat Suriname de betrekkingen met traditionele partners in Afrika en Azië bestendigd heeft. Het staatshoofd laat optekenen dat ook de relatie met onze diaspora in de wereld, zeker in Europa, wordt beschouwd als een potentiële bron voor ondersteuning en ontwikkeling. In de komende periode zal het beleid hierop gericht zijn om deze Surinamers in te zetten voor concrete projecthulp. Dit ten behoeve van gemeenschapsprojecten die de leefbaarheid op buurtniveau moeten helpen verbeteren. 

De netwerkcapaciteit van deze groep wordt door de regering gezien als een mogelijkheid om investeerders, ten behoeve van verschillende sectoren, aan te trekken. President Santokhi geeft aan dat met onze traditionele partners in; Afrika,  Zuid-Oost Azië, India, China en Indonesië, de betrekkingen bestendigd zijn en op vele gebieden geïntensiveerd. Met India is in 2023 de bilaterale schuld succesvol geherstructureerd en is ook een groot aantal ontwikkelingssamenwerkingsprojecten geïnitieerd. Deze projecten worden via een presidentiele stuurgroep gemonitord. De relaties met de Volksrepubliek China zijn uitstekend en er wordt intensief overleg gevoerd voor de schuldherschikking. Ook met Indonesië zijn de relaties versterkt, en  hechter geworden met de detachering van de Surinaamse ambassadeur in Jakarta.

Het ligt in de bedoeling dat president Santokhi dit jaar nog een bezoek op hoog niveau brengt aan Indonesië. Daarbij is het doel om een aantal belangrijke overeenkomsten te sluiten om de economische samenwerking verder te verstevigen. “Onze aanwezigheid in Afrika beperkt zich tot een missie in Marokko en Ghana. Ons land heeft eind vorig jaar ook formeel de Europese Unie geschreven om tot afschaffing van de visumplicht voor de Schengenstaten te komen.” De president deelt mee dat hierover inmiddels gesprekken zijn gestart en dat deze in 2024 met een gericht plan van actie geïntensiveerd zullen worden.