De Boodschap
Binnenlandse Zaken

BIZA ervaart acties bond CBB als niet bevorderlijk

De handelingen van de Bond van Ambtenaren bij de Bevolkingsadministratie Suriname (BABS), onder leiding van Donovan Grep, worden als niet bevorderlijk ervaren binnen het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA) merkt op dat de vakbond eerder al zonder succes in actie was gekomen. “Het doel om de dienstverlening bij het CBB te doen stagneren is wederom niet gehaald. Bij beide acties heeft de dienstverlening normaal voortgang gehad.”

BIZA-minister Bronto Somohardjo is de ambtenaren en staf van het CBB erkentelijk voor hun inzet en is ermee ingenomen dat zij niet zijn meegegaan in de opstelling en handelingen van bondsvoorzitter Grep. Het stemt de bewindsman goed dat de ambtenaren hebben geluisterd naar de oproep van CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie om de dienstverlening niet te stagneren. Minister Somohardjo vindt deze oproep meer dan terecht. Directeur Kanapé-Pokie behoort tot de groep harde werkers binnen het CBB en verdient alle ondersteuning. De dienstverlening vindt volgens hem normaal voortgang.

De bewindsman trekt de legitimiteit van de bond onder leiding van Grep in twijfel, daar ook bestuursleden waaronder dhr. Deel als leidinggevende van BVB Sipaliwini aan de dokter Sophie Redmondstraat, geen gehoor zouden hebben geven aan oproepen van deze bond. Minister Somohardjo zegt dat er geen sancties komen voor de groep ambtenaren die wel hebben meegedaan met de acties. Dat geldt indien zij zich weer normaal op het werk aanmelden. Voor zij die zich niet op het werk aanmelden, zullen mogelijkheden bekeken worden om hen elders in te zetten binnen de overheid. Dit in het kader van de Public Sector Reform.