De Boodschap
Uncategorized

Bouw moderne fecaliën verwerkingsfaciliteit noodzakelijk voor milieu en gezondheid

Het opzetten van een faciliteit voor de duurzame verwerking van menselijke uitwerpselen oftewel fecaliën, is noodzakelijk om de gezondheid en het milieu te beschermen. Dit is de hoofdreden waarom de regering zich sterk maakt voor het opzetten van een moderne faciliteit om dit soort afval verwantwoord te verwerken. In aanloop naar het aanbestedingsproces van het nog op te zetten complex is een presentatie verzorgd voor stakeholders betrokken bij de verwerking van afval.

Om de ophaal en verwerking van fecaliën in Suriname op een vriendelijke manier te doen geschieden is er al geruime tijd een plan in voorbereiding. Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) zegt dat de huidige manier niet de milieuvriendelijkste is. Daarom is het noodzakelijk om een modern, nieuw en milieuvriendelijk systeem te introduceren. Daarnaast zegt de minister dat vernieuwd beleid ook gepaard zal gaan met controle.

Hij doelt daarmee op onder andere inspectie en controle op de bouw en installatie septic tanks. Al jaren wordt er in Suriname het systeem van septic tanks gebruikt. Deze worden, nadat ze zijn volgeraakt, leeggehaald door kolkenzuigers. Door verkeerde installatie alsook de vele regens en slechte afwateringssystemen, voldoet dit systeem niet meer aan de moderne milieueisen. Verder is het dumpen van fecaliën in de Surinamerivier milieuonvriendelijk.

Ritesh Sardjoe, directeur Mileu (ROM), zegt dat het dumpen van fecaliën op de traditionele wijze in zekere mate schadelijk is voor de gezondheid. De rivieren en kanalen worden vervuild. Dit is gevaarlijk voor omwonenden die gebruik maken van het water uit deze waterwegen. Ook voor zij die in het water zwemmen, lopen gevaar op besmettingen met gevaarlijke ziektes. Mensen die vis consumeren uit deze rivieren en kanalen lopen ook risico op ziektes.

Het Duitse adviesbureau Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA) is belast met de voorbereiding van het project. Gedurende 18 maanden zal het adviesbureau in samenwerking met stakeholders werken aan een plan voor de modernisering van de verwerking van fecaliën. Als onderdeel van de voorbereidingen heeft het bedrijf testen uitgevoerd op de kwaliteit van uitwerpselen in Suriname. Dit omdat de afval verwerkt zal worden tot meststof. Het project wordt gefinancierd door de Global Environment Facility (GEF) is samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB) en het United Nations Environment Programme (UNEP).