De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Braziliaans samenwerkingsagentschap op werkbezoek in Suriname

In het kader van de uitvoering van technische samenwerking tussen Suriname en Brazilië is er een delegatie van het Braziliaans Samenwerkingsagentschap (ABC) in Suriname. Deze delegatie staat onder leiding van ambassadeur Raphael de Azeredo van Brazilië. Het werkbezoek duurt van 5 tot 9 december 2022, waarbij de opening van het bezoek gehouden werd op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Het werkbezoek is in verband met de projecten voor ondersteuning van de oprichting van het Cyber Security Incident Response Center in Suriname en het versterken van het gezondheidstoezicht door vectoren overgedragen ziekten zoals malaria, chagas en leishmaniasis. Directeur Miriam Mac Intosh van het directoraat Buitenlandse Zaken heeft de delegatie kort toegesproken tijdens de opening. Zij gaf aan zeer verheugd te zijn om, na een periode van lockdowns en fysieke afstand vanwege de Covid-19-pandemie, de dynamische bilaterale samenwerking met Brazilië voort te zetten en in het bijzonder met het Braziliaanse Agentschap voor Samenwerking. De directeur maakte gebruik van de gelegenheid om de waardering van Suriname uit te spreken voor de ondersteuning van Brazilië aan Suriname in onze strijd tegen de pandemie.

Ambassadeur Azeredo gaf aan dat Brazilië bereid is te luisteren naar de verwachtingen van Suriname en het voortzetten van de projecten. Samen zal er breedvoerig gesproken worden over de noden en nodige verwachtingen op het gebied van defensie, volksgezondheid, capaciteitsversterking en trainingen. Directeur Mac Intosh gaf hierop verder aan dat zij ervan bewust is dat ABC alles in het werk heeft gesteld om oplossingen te vinden voor de voortzetting van de projecten. Zij benadrukte dat Suriname de Federale Republiek Brazilië beschouwt als een strategische partner bij het realiseren van de ontwikkelingsambities van ons land, waarbij het samenwerkingsagentschap van Brazilië een essentiële rol speelt. De directeur sprak haar dank uit naar alle teams die het waardevolle werk hebben verricht en is ervan overtuigd dat het werk deze week een succesvol resultaat zal hebben.