De Boodschap
Financiën & Planning

Braziliaanse Executive Director IDB ondersteunt Suriname

Op 19 april is er op de Surinaamse ambassade in Washington een ontmoeting geweest van minister Achaibersing met de Braziliaanse Executive Director van de IDB, Guilherme Reis. Reis is de persoon die alle projecten van Suriname in de Board van de IDB presenteert en verdedigt. De samenwerking tussen Suriname en de IDB is goed en dat werd in het gesprek door beide partijen beaamd.

Tevens werd aangegeven dat vanwege de toenemende ondersteuning van Suriname door de IDB er zeer regelmatig overleg dient plaats te vinden, zodat projecten goed worden voorbereid en uitgevoerd. Elke onnodige stagnatie moet worden voorkomen. Van beide zijden werd een goede verdere samenwerking op dit punt toegezegd, waarbij elke partij zal nagaan wat er nog meer verbeterd kan worden.

Later op de dag volgde een gesprek met de directeur van IDB Invest, James Scriven. IDB Invest is een onderdeel van de IDB dat zich vooral richt op de investeringen in de particuliere sector. In Suriname zijn er reeds een paar projecten gefinancierd. Onlangs heeft een missie van IDB Invest Suriname bezocht en daarover werd verslag gedaan.  Opvallend is dat er bij de eerste twee missies van IDB Invest naar Suriname weinig lokale belangstelling was voor het aantrekken van kapitaal via IDB Invest, maar dat bij de derde missie de belangstelling heel groot was. Beide partijen onderkenden het belang van IDB Invest en dat dit een belangrijker instrument voor investeringen in Suriname zal worden. De gesprekken met de IDB werden ook bijgewoond door ambassadeur Marten Schalkwijk, die samen met zijn ambassadeteam volledige ondersteuning geeft aan de Surinaamse delegatie.