De Boodschap
Kabinet van de President

Btw zorgt voor betere spreiding belastingdruk

De Wet Belasting Toegevoegde Waarde is per 1 januari ingegaan. De btw zorgt volgens Belastingdirecteur Ismael Kalaykhan voor een betere spreiding van de belastingdruk naar eenieder die “gebruikt en verbruikt.” Hij legt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) uit welk verschil er is tussen de btw en de Omzetbelasting, welk laatste thans komt weg te vallen. Directeur Kalaykhan gaat verder in op de btw-percentages alsook goederen en diensten die hieraan onderhevig zijn.

De btw is met een algemeen tarief van 10% twee procenten minder dan de Omzetbelasting die 12% bedroeg. “Het is minder, omdat de btw nu een bredere basis heeft. Er zijn meerdere producten en diensten hierin meegenomen,” aldus directeur Kalaykhan, die aangeeft dat er hiermee een verruiming c.q. verbreding is van goederen en diensten die aan btw onderhevig zijn. Dit zorgt er ook voor dat veel ondernemers en dienstverleners zich ter registratie bij de Belastingdienst melden om de btw te kunnen door verrekenen. “We krijgen nu een betere spreiding van de belastingdruk naar iedereen toe die gebruikt en verbruikt.”

In de btw-wet zijn er meerdere tarieven van toepassing. Naast het algemene tarief van 10% zijn er ook nog tarieven van 5, 10 en 25 procent, terwijl er ook nul procent geldt op goederen en diensten waarop er vanwege de invoering van de btw geen prijsverhogend effect is. Het gaat onder meer om basisgoederen, elektriciteit en water. Directeur Kalaykhan legt uit dat daar waar er btw is betaald om tot het product of de dienst te komen, waarop er een nultarief geldt, de betaalde btw geen effect mag hebben op de kostprijs.

Voor benzine geldt er een tarief van 5 procent, ook zodat voornamelijk de informele sector een bijdrage levert. Volgens de belastingdirecteur is er niet gekozen voor het algemene tarief van 10 procent. “We willen het zodanig doen zodat niet een kleine groep haar bijdrage niet levert. Dus we willen het een beetje gematigd houden.” Daarnaast is er een groep van producten die belast worden met 25% btw: de zogenaamde luxeartikelen. Met al de genoemde percentages betekent het volgens directeur Kalaykhan dat iedereen een bijdrage gaat leveren aan de btw. “Behalve wanneer je helemaal niet consumeert, dan alleen maar gebruikt maakt van goederen en diensten waarvoor er nul procent btw geldt.”