De Boodschap
Kabinet van de President

CARICOM IMPACS lanceert eerste High Level Cyber sessie in Suriname

De CARIBBEAN COMMUNITY (CAR/COM) IMPLEMENTING AGENCY FOR CRIME & SECURITY (IMPACS) heeft vandaag de eerste “High Level Cyber In-Country Sensitization & Training” gelanceerd in Suriname. Dit evenement is onderdeel van een lopend project “Capacity Building For Cariforum Member States on Asset Recovery & Cybercrime” bij het 11e Europese Ontwikkelingsfonds (11th EDF) en zal verder warden voortgezet binnen de CARICOM.

Rappe ontwikkeling in technologie maken onderzoeksprocedures naar cybercriminaliteit zeer complex. Gezien de toename van cybercriminaliteit in de regio, heeft IMPACS een preventief karakter met als doel het bewustzijn onder de CARICOM-lidstaten te vergroten. Dit doet de organisatie door het opzetten van een centraal platform. Daarbij zullen cyber bedreigingen en aanvallen in de CARICOM geregistreerd worden met eventuele data uitwisseling tussen partners. Het doel van dit evenement is om samen met beleidsmakers en professionals een regionale cyber wetgeving op te stellen. Bij aanname zal deze wetgeving erop toezien dat de cybercriminaliteit in de CARICOM wordt ingedamd.

De directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Shivanand Ramlall, gaf in zijn openingsspeech te kennen zich bewust te zijn van de verschillende cyber bedreigingen en aanvallen op overheden, bedrijven en individuen. Hij erkent dat computer systemen beter beveiligd dienen te worden. Hij verwijst daarbij naar de preventie die meer moet worden gestimuleerd onder de samenleving en het bedrijfsleven. Voor de aanpak hiervan is er in juni 2022 een lnformatie Platform opgericht door de gemeenschap, voor de gemeenschap, nl; Het Meldpunt lnformatie Anoniem (MIA). Tevens is de Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) in werking gesteld. Suriname is in de laatste fase om de CSIRT om te zetten naar de NATIONAL CSIRT. Ook is er binnen het Directoraat Nationale Veiligheid, een 24/7 Cyber Division opgericht, waarbij er personeel getraind is in het kader van Cyber Security, door INTERPOL, IMPACS, OAS, CICTE en CSIRT Brasil. Voor professionals is het van belang recente veiligheids werkwijzen en procedures scherp in de gaten te houden.

Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, Reshmi Rathipal wees eveneens erop dat een moderne en vlotte wijze informatie gedeeld kan worden dat kan leiden tot berechting van zij die computersystemen misbruiken. Rathipal gaf verder aan voorstander te zijn van offensieve preventie in plaats van een defensieve houding.

Maar zonder de hulp van regionale- en internationale partners is het traject voor bewustwording en preventie moeizamer. “Collaboration, Dedication and Contribution” zijn volgens Ramlall en Rathipal de sleutels om cyber gerelateerde vraagstukken op te lossen.

CARICOM IMPACS vertegenwoordiger, Earl Harris, Assistant Director Strategic Services, sprak de genodigden aan. Ons leven is behoorlijk afhankelijk van Mobiele-, Block Chain-, Quantum Computing en Internet of Things(loT) technologie. Maar sommige stellen eerder prioriteit aan functionaliteit en optimalisatie ten koste van veiligheid. Dat laat natuurlijk ruimte open voor cyber bedreigingen. Harris haalde daarbij de cyber aanval “Hive Ransomware” op Costa Rica aan, afgelopen 2018. “Wij zijn ervan overtuigd dat door formeel en informeel contact er een betere samenwerking zal zijn tussen onze landen en stakeholders.”

President Chandrikapersad Santokhi opende na zijn speech, officieel het evenement. De sessie duurt twee dagen.