De Boodschap
Kabinet van de President

Caricom-voorzitter pleit voor opheffen VS-embargo tegen Cuba

“Wij in Caricom blijven toegewijd en constant in ons pleidooi voor Cuba, om volledig geïntegreerd te worden in alle aspecten van hemisferische, internationale betrekkingen en handel.” Dit heeft Caricom-voorzitter Chandrikapersad Santokhi gezegd bij de opening van de 8ste editie van de Caricom-Cuba Summit op Barbados. President Santokhi heeft verder aangegeven dat Suriname, Cuba voortdurend ondersteunt met de oproep om een einde te brengen aan de oneerlijke en onrechtvaardige economische, financiële en commerciële blokkade.

Het is noodzakelijk dat kleine staten met beperkte middelen zich bundelen, gezamenlijk inspannen en staan achter de gemeenschappelijke rechten en principes om de gestelde doelen te realiseren. Deze omvatten dwingende principes, zoals niet-inmenging, niet ingrijpen, verbod op zowel dreiging als op het gebruik van geweld, inmenging in de rechtstaat en ontnemen van het recht op zelfbeschikking.

Het staatshoofd wijst erop dat waarborging van de rechten en principes zorgt voor bescherming wanneer het aankomt op de veiligheid, territoriale integriteit en soevereiniteit van kleine staten, tegen significante wereldmachten en regionale overheersing. “De onrechtvaardige en eenzijdige oplegging van het financiële, commerciële en economische embargo tegen Cuba is een goed voorbeeld van de schending van deze principes.”

De Caricom-voorzitter heeft in zijn openingstoespraak zijn afkeuring uitgesproken over de voortzetting van het economische, handels- en financiële embargo dat door de Verenigde Staten aan Cuba is opgelegd. Verder zegt hij dat de Caricom standvastig en onverbiddelijk is in haar oproep voor onmiddellijke stopzetting van het embargo. In het verlengde hiervan heeft het Surinaamse staatshoofd verwezen naar het standpunt van Caricom tijdens de recent gehouden Summit of The America’s, waarbij uitsluiting van landen is afgewezen. “Caricom heeft het benadrukt dat het onbegrijpelijk is dat landen behorende tot de Amerika’s, inclusief Cuba, die voorzien in sterk leiderschap en bijdragen in het oplossen van brandende vraagstukken, waren uitgesloten.”