De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Coeroeni heeft eigen basisschool

Het schoolgebouw te Coeroeni

In navolging van de opening van de school in het nabijgelegen dorp Amatopo in augustus 2022, is nu ook de tweede school klaar. De stichting Groene Groei Suriname (GGS) heeft samengewerkt met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) om deze twee scholen in het Zuid-Westen van Suriname te bouwen. Op woensdag 18 januari vond de feestelijke pre-opening van de school plaats.

Het naambord wordt onthuld door SGG-ambassadeur Dean Gorre en Granman Jimmy Toeroemang

Onderwijsminister Marie Levens gaf in een videoboodschap aan dat dit ook voor haar een feestelijke dag was. “Nu zullen de kinderen hier voor het eerst in hun eigen dorp naar school gaan. Als minister weet ik hoe belangrijk het is dat vooral jonge kinderen bij hun woonomgeving, en dichtbij hun ouders, zijn. Daarom is deze school gebouwd.” Een delegatie van het minOWC en GGS waren aanwezig, samen met GGS’ ambassador Dean Gorré, die heeft bijgedragen zodat de bouw voortgang kon hebben, lesmaterialen gemaakt konden worden en zodat elk kind voorzien kon worden van een gevulde schooltas met uniform.

Feestelijke pre-opening

Het minOWC zal per eind april 2023 een leerkracht stationeren die 29 leerlingen tussen 5 en 15 jaar zal begeleiden bij hun lessen. Een lokale kracht is aangetrokken als ontwikkelingswerker om te helpen met de vertaling van de Trio-taal naar het Nederlands, en terug.

Net als in Amatopo werd de school veelal met lokale materialen gebouwd. Ook de lokale bevolking, zowel heren als dames, hebben zich voor de bouw van de school ingezet. De bouw van deze twee scholen is een succesvol model voor partnerschap gebleken tussen lokale bevolking, het ministerie en de organisatie.