De Boodschap
De Nationale AssembleeKabinet van de President

Commissievoorzitter Asiskumar Gajadien geeft duidelijkheid betreffende btw

De belasting over de toegevoegde waarde (btw) is op zondag 1 januari jongstleden ingegaan. Commissievoorzitter, tevens assembleelid Asiskumar Gajadien geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aan dat de detailhandel, de consument in de eerste drie maanden van 2023, geen btw in rekening kan brengen, dit geldt wel specifiek alleen voor levensmiddelen. Dit heeft te maken met de overgangsregeling tot eind maart. Hij geeft aan dat het volk het zwaar heeft, mede vanwege het feit dat de wereld zich in een crisis bevindt.  “Maar dat de btw moest ingevoerd worden, dat is juist in het belang van de samenleving. Het is het meest rechtvaardige belastingsysteem,” aldus Gajadien.

 “Bij loonbelasting wordt er door de overheid al bij voorbaat afgetrokken, als je nu meer of minder consumeert dan een ander,” verduidelijkt het parlementslid. “Nu zal het zo zijn dat wie meer gebruikt, ook meer zal betalen.” Dit heeft vooral betrekking op luxegoederen, waarvoor er in de toekomst meer betaald zal worden. Voor basisgoederen, zoals suiker, bruine bonen en sardien, zal 0% btw worden betaald. “We zijn in een transformatieproces”, stelt de commissievoorzitter, “We praten al jaren over de invoering van btw. Al sinds na de introductie van Omzetbelasting in 1997 welke een voorloper zou zijn van btw.” Hij is daarom blij dat deze regering het uiteindelijk heeft gewaagd om deze stap te nemen en de btw daadwerkelijk te introduceren. Gajadien benadrukt wel dat het de taak van de regering is om de consument hier uitvoerig over in te lichten en dat er veel werk voor de overheid ligt om de samenleving voor te lichten, zodat men het systeem begrijpt. Hij geeft toe dat de introductie onder zware tijdsdruk is gekomen en dat het veel tijd heeft genomen om de wetgeving in orde te krijgen.

Met de introductie van de btw komt de Omzetbelasting op goederen en diensten te vervallen en de loonbelasting is verminderd. “Het kan maar zelden voorkomen dat er in een land geen loonbelasting wordt betaald. Wat wel is gebeurd, is dat ervoor gezorgd wordt dat de druk vanuit loonbelasting een beetje verminderd is zodat er meer ruimte is voor de werkenden om uit te geven,” legt Gajadien uit.

“Het bedrijfsleven moet zich registreren, willen zij btw heffen. Tevens moeten zij kunnen aantonen dat zij gecertificeerd zijn om btw te heffen en de consument moet hierop ook alert zijn,” zegt Gajadien verder. Zo is er van regeringszijde getracht de samenleving te beschermen, maar ook de introductie van de btw niet in gevaar te laten komen. Het parlementslid hoopt dat er met de tijd meer begrip en gewenning zal komen zodat de samenleving, zowel de burger als het bedrijfsleven, maar ook de overheid, gezamenlijk de introductie zo vlot als mogelijk kunnen doen geschieden.