De Boodschap
Financiën & Planning

Communiqué CBvS: Valse berichten over extreem hoge wisselkoersen

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) brengt ter algemene kennis dat de suggestieve berichtgeving die via diverse sociale mediakanalen rouleert over extreem hoge wisselkoersprognoses geen economische en rationele grondslag hebben en slechts de bedoeling hebben om paniek in de gemeenschap te veroorzaken.

De CBvS wenst het publiek te informeren dat het hier gaat om een vals bericht. Zij attendeert de Surinaamse samenleving erop waakzaam te zijn voor berichten die slechts bedoeld zijn om wanorde te scheppen op de valutamarkt en de koers onterecht verder op te drijven.

De CBvS benadrukt dat zij binnen haar beleidsmogelijkheden samen met de regering en andere stakeholders de problematiek rond de valutamarkt bezig is structureel aan te pakken.

De CBvS vraagt elke burger tevens om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen door niet mee te gaan met de negatieve sentimenten en af te zien van de aankoop van vreemde valuta tegen hogere dan door de CBvS gepubliceerde koersen. De gepubliceerde dagkoersen zijn te vinden op www.cbvs.sr.