De Boodschap
Justitie & Politie

Conservation International bespreekt samenwerkingsmogelijkheden met JusPol, GBB en NH

Conservation International Suriname (CIS) heeft een presentatie gehouden voor minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) en andere stakeholders. De presentatie vond plaats op vrijdag 2 september 2022 in de kleine vergaderzaal op het ministerie. Het specifiek doel van de presentatie was om te praten over een eventuele samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Politie en andere stakeholders met name het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) dienst Mijnbouw, Dienst ‘s Lands Bosbeheer en Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU).

De directeur van CIS, John Goedschalk heeft voor aanvang van de presentatie aangegeven blij te zijn de presentatie te mogen verzorgen. Hij gaf aan dat de illegale dierenhandel een groot zorgpunt is en dat Suriname ook nog het enig land is waar wilde dieren legaal geëxporteerd worden.

De presentatie werd verzorgd door de CIS-medewerkers, Jill Spreeuw en Shiralynn Hirosemito. Zij gingen in op het Wildlife programma, de rol die de wilde dieren normaliter in de bossen vervullen en de vernietiging van de beschermde gebieden. Ook de mogelijke samenwerkingsgebieden met de aanwezige stakeholders met name JusPol, GBB en NH zijn belicht.

Directeur Goedschalk ging verder in op de status van de beschermde gebieden in Suriname en wat CIS kan betekenen in de samenwerking tussen JusPol en de andere stakeholders. Hij noemde trainingen die CIS kan verzorgen over Wildlife, Wildlife voorlichtingsactiviteiten en controle van de wegen die leiden naar de beschermde gebieden. Hij gaf aan dat er al een concept is welke CIS heeft opgesteld om dit vraagstuk aan te pakken.

Minister Amoksi kijkt uit naar het concept en beloofde er werk van te maken de collegaministers te contacten voor deze samenwerking. Verder gaf de bewindsman aan dat over de geïdentificeerde gebieden, zoals Galibi, beleid zal worden uitgestippeld omdat het strategische locaties zijn. De bewindsman heeft ook aangehaald dat er een politiepost in het gebied nodig is.

Na de presentatie is met de stakeholders van gedachten gewisseld waarbij zij hebben aangeven welke projecten lopende zijn. “Naast dierenhandel en de vernietiging van de beschermde gebieden, worden ook mensenhandel, drugssmokkel, de veiligheid in Galibi en omgeving, alsook wapensmokkel in het gebied aangepakt”, aldus minister Amoksi. Vincent Esajas en Sjoerd Prika hebben de dienst Natuur Beheer van het ministerie van GBB vertegenwoordigd. Zij gaven aan op welk gebied zij de samenwerking als stakeholder kunnen ondersteunen.

Minister Amoksi gaf verder aan dat voor de samenwerking met de verschillende ministeries er een Memorandums of Understanding (MoU) opgesteld moet worden. Het beleid moet dan nationaal opgezet worden. Voor de uitvoering ervan is het ook belangrijk om uit te kijken naar betrouwbare mensen uit de gebieden; zoals de gidsen. Tot slot benadrukte de minister dat partijen zo spoedig mogelijk per schrijven op de hoogte gesteld worden over de verdere gang van zaken om het nationaal beleid voor het programma te schrijven en uit te voeren.