De Boodschap
Kabinet van de President

Continueren brandstofsubsidie niet houdbaar voor regering

Tijdens een persconferentie inzake het regeringsbeleid op prijzen en subsidies heeft minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning uiteengezet wat de noodzaak is van het aanpassen van het subsidiebeleid. “Wij voelen de behoefte om de gemeenschap te informeren. Er ontstaat wat ongerustheid naar aanleiding van de aanpassing van de brandstofprijzen. Het is belangrijk dat wij informatie verschaffen, zodat die ongerustheid wordt weggenomen en dat er inzicht komt in het beleid dat gevoerd zal worden door de regering.”

De bewindsman zegt dat de aanpassing van de brandstofprijs geen maatregel is die op zichzelf staat. Hij geeft aan dat het deel uitmaakt van een pakket van maatregelen die te maken hebben met verbetering én ordening van prijzen. Daarnaast is het doel ook om ervoor zorg te dragen dat de opvang van subsidies beter loopt.

Minister Raghoebarsing zegt dat president Chandrikapersad Santokhi reeds in november de afbouw van de subsidie op brandstof had aangekondigd. “Hij gaf aan dat het niet houdbaar zou zijn de brandstofsubsidie te continueren. Per maand werd er voornamelijk op diesel 350 miljoen SRD aan subsidie besteed. Dat is meer dan twee miljard SRD op jaarbasis. Ons belastingapparaat kan dat niet trekken, dus moet het noodzakelijkerwijs aangepast worden.”

De minister zegt dat de subsidie vanuit de overheid 10 SRD bedroeg op een liter diesel. “De afbouw zal in twee stappen geschieden. Vandaag is de eerste stap van 5 SRD ingegaan. Over een maand volgt de volgende fase.”