De Boodschap
Volksgezondheid

COVID Brigade voor strengere handhaving en naleving

Een speciale COVID Brigade zal op basis van de wettelijke voorzieningen gaan toezien op de naleving en handhaving van de maatregelen en protocollen die vanuit de overheid zijn uitgegaan voor het onder controle houden van COVID-19. In deze brigade zullen de units en ministeries die reeds betrokken zijn bij de handhaving en naleving geïntegreerd zijn. “We gaan ervoor zorgen dat in de COVID Brigade die wettelijke voorzieningen er zijn om hard op te treden, daar waar nodig is”, aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Ten kantore van de bewindsman vond op zaterdag 2 januari 2021 de eerste COVID-19-persconferentie van het nieuwe jaar plaats. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft daarbij de maatregelen voor de periode 3 januari tot en met 16 januari bekendgemaakt.

Volgens Ramdin zal er nu sprake zijn van een meer integrale aanpak. De ministeries die reeds betrokken waren gaan integraal samenwerken en meer op elkaar afgestemd zijn. De aanpak zal ook in die zin verschillen dat het nadrukkelijker samen met de belanghebbenden, te weten het bedrijfsleven, zal geschieden. Met het bedrijfsleven zal de verantwoordelijkheid voor naleving gedeeld worden. Minister Ramdin zegt dat het dan niet meer alleen om het opleggen van maatregelen gaat, maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid daarover.

Het huidige ministeriële Clusterteam zal zich blijven buigen over de medische stand van zaken, op basis van verslagen die komen vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast zullen deze ministeries en alle units die betrokken waren bij handhaving en naleving betrokken worden in de speciale brigade.

Volgens minister Ramdin zal alles vanuit de cluster gemonitord worden. Besloten zal worden hoe met alle informatie wordt omgegaan en welke maatregelen getroffen worden. “Het kunnen maatregelen zijn in de richting van een normalisatie van het economisch en maatschappelijk proces, maar wel verantwoord en gecontroleerd”, aldus de bewindsman. Hij zegt dat er daarvoor protocollen zijn ontwikkeld. Onder strikte naleving van die protocollen zal de handhaving strenger geschieden. Het zal de samenleving niet moeten verbazen als bedrijven ook gesloten worden, maar Ramdin zegt dat de overheid ook niet wil dat een bedrijf de hele sector dupeert. De ondersteunende voorzieningen richting het bedrijfsleven en individuen zullen volgens de bewindsman deze maand hun beslag krijgen.