De Boodschap
Kabinet van de President

Creative Kids presenteert “Denki Fos’ Ie Doe”

Stichting Creative Kids Suriname heeft tijdens een bespreking met president Chandrikapersad Santokhi het leerprogramma “Denki Fos’ Ie Doe’ voorgesteld. Latoya Baarh, voorzitter van de stichting, heeft tijdens een uitzetting op het Kabinet van de President onderbouwd dat het programma een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van gewelddadige handelingen onder jongeren. Het voorstel is op 14 maart 2023 tijdens een voorgesprek in het kader van het Nationale Dialoog gedeponeerd bij het staatshoofd.

De organisatie die zich richt op de creatieve vorming van het kind is bereid om met de regering samen te werken aan de opvoeding en of scholing van kinderen. Het streven is om samen met het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Justitie en Politie het programma uit te voeren. Het is de bedoeling kinderen ervan bewust te maken van de gevolgen van ondoordacht handelen. Dit is volgens de stichting van eminent belang om te voorkomen dat de plunderingen en vernielingen van 17 februari 2023 zich herhalen. “Hetgeen gebeurd is niet goed te spreken, maar het heeft een oorsprong die aanpak behoeft”, aldus de stichtingsvoorzitter.

De organisatie wil een onderzoek uitvoeren om te komen tot een programma om de basis life skills te ontwikkelen bij kinderen tussen 12- 18. De stichting wil in dit kader een pilotproject starten op 10 scholen. Gekoppeld aan het project heeft Baarh voorgesteld ook educatieve filmpjes te produceren en publiceren. Daarbij zullen kinderen bewust worden gemaakt van de keuzes die zij moeten maken. President Santokhi heeft zijn bewondering uitgesproken voor het werk dat de organisatie doet om jongeren te stimuleren in hun groei. Hij is ingenomen met werk van de stichting om de talenten van kinderen op een creatieve manier te helpen ontwikkelen. Het staatshoofd heeft verder aangegeven de stichting in contact te zullen brengen relevante overheidsinstanties. Ook de mogelijkheid om projecten van de stichting te ondersteunen zal door hem nader worden bekeken.