De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Database moet afrekenen met illegale ‘spookboten’ in onze wateren

In het kader van het project ‘Populating the new fisheries vessel database of Suriname’ is er op dinsdag 5 april een overeenkomst ondertekend tussen het World Wildlife Fund (WWF) Guianas en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het project zal zich richten op het opzetten van een database van alle vissersvaartuigen, wat moet bijdragen aan de strijd tegen Illegale, Ongereguleerde en Ongerapporteerde (IOO) visserij in de Surinaamse wateren.

In deze database zullen alle vissersvaartuigen, die onder een geldige vergunning van het ministerie van LVV opereren, worden ondergebracht. Behalve de naam en het registratienummer van elk vaartuig, zal heel wat informatie aan de database worden toegevoegd, wat zal toelaten om elk uniek vaartuig te kunnen herkennen. Zo zullen van elk vissersvaartuig de precieze afmetingen, constructiematerialen, kleuren, gegevens van motor (o.a. serienummer), alsook foto’s worden toegevoegd. Dit is nodig om zogenaamde ‘spookboten’ te kunnen herkennen. Spookboten zijn ongeregistreerde en daardoor dus illegale vaartuigen die de naam, registratienummer, vergunning en andere documenten kopiëren van een geregistreerd vaartuig om zo de vergunningsplicht te omzeilen. De spookboten zijn vaak precies van dezelfde vorm, afmeting en kleur als het geregistreerde vaartuig. Een database met alle kenmerken en foto’s van elk vergund vaartuig moet, de autoriteiten belast met visserij inspectie, toelaten om deze spookboten te herkennen en te sanctioneren.

Spookboten komen volgens het WWF in de Guianas, Brazilië en Venezuela heel veel voor en vormen een enorme bedreiging voor de duurzame exploitatie van de visgronden, de bestaanszekerheid van legale vissers en kunnen leiden tot overbevissing van onze visgronden.

De IOO-visserij heeft ook tot gevolg dat vangsten niet worden gerapporteerd, vis gevangen in wateren van het ene land, in een ander land worden verkocht en dat er met te grote of te kleine netten wordt gevist. IOO-visserij is zowel een nationaal als regionaal vraagstuk dat op verschillende niveaus bestreden zal moeten worden, en komt volgens het WWF vaker voor in ontwikkelingslanden waar het controlemechanisme nog niet voldoende actief zijn.

“Gezien de rapportage van het vaker voorkomen van de spook vissersboten in onze wateren zal deze visserij database in combinatie met andere maatregelen ons beter in staat stellen deze boten te herkennen,” merkte directeur Visserij Parveen Amritpersad op bij de ondertekening van deze overeenkomst met het World Wildlife fund Guianas.