De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Dc Brokopondo bespreekt uitdagingen met minister Kuldipsingh

Een delegatie van het commissariaat Brokopondo heeft onder leiding van districtscommissaris (dc) Ludwig Mendelzoon een bezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Tijdens de meeting zijn de uitdagingen en mogelijkheden van het district Brokopondo besproken. Het onderhoud heeft op donderdag 2 februari plaatsgevonden.

De focus van dc Mendelzoon voor Brokopondo ligt op het gebied van ondernemerschap. De burgervader geeft aan dat het district kampt met capaciteitsuitdagingen. Het commissariaat is daarom voornemens om samen met het ministerie van EZ samen te werken. Ook worden mogelijkheden bekeken om gezamenlijke missies uit te voeren op het gebied van ordening en prijscontrole. De dc kijkt uit naar het intensiveren van de relatie met het ministerie.

Minister Rishma Kuldipsingh stelt het bezoek van de dc van Brokopondo op prijs. Op agenda van het ministerie staan reeds de bezoeken aan de verschillende districten ter oriëntatie gepland. Naar aanleiding van de consultatie gesprekken met de dependances van de verschillende districten zijn de bezoeken in kaart gebracht. Gezien een van de beleidsdoelen van het ministerie het stimuleren van ondernemerschap is, worden ook die mogelijkheden bekeken voor Brokopondo. Dit jaar ligt de focus ook op de promotie van vrouwelijke ondernemers om zelfredzaamheid onder die doelgroep te stimuleren. De bewindsvrouw kijkt uit naar een productieve samenwerking met de verschillende districten en dependances.