De Boodschap
Kabinet van de President

De wet dient waarden en normen samenleving

Het naleven van artikel 152 van het wetboek van Strafrecht leidde tot de aanhouding van burgers die zich beledigend en bedreigend uitten naar president Chandrikapersad Santokhi. Kort hierna kwamen er opmerkingen vanuit de gemeenschap dat deze wet uit de tijd is daar het in vele landen reeds zou zijn geschrapt. In het bel- en vraagprogramma “Bel, Taki Nanga Deng Tiri Man” op maandag 4 april 2022 ging het staatshoofd hierop in.

Daags na de aanhouding van burgers die zich laatdunkend beledigend en dreigend hebben uitgelaten naar de 1ste burger van Suriname toe, is de discussie opgelaaid over verkapte dictatuur en wordt gesproken over het toepassen van muilkorf wetten. De bedoelde wet zou niet van deze tijd zijn en in veel landen geschrapt zijn.

Het gaat hierbij om een combinatie van strafbare feiten waarbij de president niet alleen beledigd maar ook zijn leven werd bedreigd. Het wetboek van strafrechten is tijdens de vorige regering goedgekeurd.
Indien er wetten zijn waarbij de straffen uit de tijd zijn dan moeten die herzien worden in het Parlement. Santokhi geeft aan de zaak in het Kabinet van de President besproken te hebben om een team van experts samen te stellen die zal bepalen welke wetten naar de tijd moeten worden aangepast. “Als het beledigen van een staatshoofd zo’n wet is, dan moet het maar veranderd worden”, geeft het staatshoofd aan. Een wet dient immers de waarden en normen van de samenleving.

De president is echter geen voorstaander van gelegenheidswetgeving. “Ik zit niet achter een computer te bepalen wie opgesloten moet worden, dus dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar ik ben ook niet degene die online zit en wetten van dit land met de voet zit te betreden”, aldus Santokhi.