De Boodschap
Kabinet van de President

Delegatie Tweede Kamer brengt bezoek aan leiding DNA

De delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer die momenteel in Suriname vertoeft, heeft een bezoek gebracht aan de leiding van De Nationale Assemblee (DNA). Op maandag 15 augustus 2022 hebben DNA-voorzitter Marinus Bee en ondervoorzitter Dew Sharman als voorzitter van de commissie Mensenrechten de negen leden tellende vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Tijdens het onderhoud stond het slavernij- en koloniale verleden centraal.

Parlementsvoorzitter Bee ziet het bezoek van de delegatie als een aanzet om de band tussen beide instituten op parlementsniveau op te bouwen en verstevigen. Gezien het gemeenschappelijke verleden en de historische band tussen Nederland en Suriname, is een samenwerking tussen beide landen belangrijk. Voorzitter Bee zegt dat er spoedig een commissie samengesteld zal worden om zaken uit het koloniale verleden uit te zoeken en het parlement daarin te adviseren. Een samenwerking met de Tweede Kamer zal verder invulling hieraan moeten geven. Volgens voorzitter Bee moet er gewerkt worden aan een gezamenlijke oplossing.

De delegatie, die onder leiding staat van Kamerlid Kiki Hagen, is met de voorzitter van de commissie Mensenrechten in dialoog getreden over mensenrechten in relatie met de koloniale historie. Volgens de commissievoorzitter begon de schending van mensenrechten al sedert de komst van de Nederlanders in 1667 toen de Inheemsen zijn verjaagd uit hun woongebieden. Vanaf toen heeft er volgens hem mensenrechtenschending plaatsgevonden. “Middels een samen met Nederland te vormen platform, moet alles wat in het verleden is gebeurd een plek worden gegeven. Hierbij zal informatie die in de Nederlandse archieven liggen van betekenis zijn”, aldus voorzitter Sharman.