De Boodschap
Kabinet van de President

Derde Nationaal Compliance Congres succesvol afgesloten

Het derde Nationaal Compliance Congres (NCC 2023) mag als zeer succesvol beschouwd worden. Deze driedaagse bijeenkomst is op woensdag 22 februari afgesloten in Utopia Heritage. Brigitte Wong Tham Soeng, directeur van organisator TABTO Group NV, is ingenomen met het feit dat ondanks de hectische periode waarin Suriname zich momenteel bevindt, er toch veel interesse is getoond vanuit de publieke en private sector. De participatie heeft niet alleen fysiek, maar ook virtueel plaatsgevonden. Compliance houdt zo veel in als het werken van personen of organisaties in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van of het zich schikken naar normen.

Het NCC 2023 had als overall thema ‘Compliance Ensures Good Governance’, met een afwisselend programma van professionele nationale en internationale sprekers, interessante inleidingen, actuele masterclasses en uiteraard het afsluitend Nationaal Compliance Debat. De 12 masterclasses zijn verzorgd door deskundige sprekers uit Suriname, het Caraïbisch gebied en Nederland. Directeur Wong Tham Soeng legt als volgt de nadruk op het belang van compliance: “Het betekent een goede samenwerking tussen de publieke en private sector.” Met het congres beoogde de organisatie volgens haar in het bijzonder bij te dragen aan de compliance informatievoorziening aan de gehele samenleving. Ook zet de TABTO Group zich hiermee in om de samenwerking tussen belanghebbenden in de huidige transitieperiode van Suriname te bevorderen en zo gezamenlijk grey- of blacklisting van het land te voorkomen.

Winston Wilson, Senior Partner bij TABTO Group NV, geeft aan dat er aanbevelingen zijn gedaan voor de regering. “Er is veel werk aan de winkel,” zegt de bestuurskundige. Volgens hem is het nu de beurt aan Suriname om te voldoen aan de compliance eisen. “Dit is zeer belangrijk voor Suriname, anders lopen we als land het risico om geblacklist te worden.” Uit Surinames Mutual Evaluation Report (MER) van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) blijkt dat het land nog veel werk te verzetten heeft om money laundering, terrorisme- en illegale wapenfinanciering tegen te gaan en een AML/CFT/CPF-raamwerk (Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism & Countering Proliferation Financing) te ontwikkelen dat voldoet aan de hedendaagse internationale standaarden.

Er is ook aangegeven dat Suriname een medium tot hoog risicoland is op het gebied van witwassen. Om te voorkomen dat het land slecht beoordeeld wordt zullen er effectieve stappen gezet moeten worden.  Suriname moet namelijk voor november dit jaar een vervolgrapportage aanbieden aan de plenaire vergadering van de CFATF. “Beginnend tussen nu en september zijn er wat prioritaire stappen die genomen moeten worden en dan kan het besproken worden op de agenda van de Financial Action Task Force (FATF) in Parijs, waarbij we als land zullen weten hoe we staan,” aldus Wilson.