De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Deuren bureau FVO opengesteld voor publiek

Minister Steven Mac Andrew en de manager van het Bureau FVO Marijke Mangal bij de openstelling van het bureau FVO; Op de achtergrond de voorzitter van het bestuur FVO; Meena Kandhai Ramai.

Het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) heeft op dinsdag 14 februari 2023 zijn bureau opengesteld voor het publiek. Het bureau is gevestigd in het gebouw van het SIVIS aan de Arabistraat te Geyersvlijt. Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft middels een toespraak het bureau voor geopend verklaard. In zijn toespraak heeft hij gewezen op het onrecht dat werkende vrouwen in de private sector decennialang is aangedaan door bepaalde werkgevers bij zwangerschap, namelijk het sturen met ontslag, omdat die werkgevers geen loon wilden doorbetalen tijdens zwangerschapsverlof. In bepaalde gevallen gaven dergelijke werkgevers aan, dat ze het geld nodig hadden om iemand anders in dienst te nemen, al dan niet tijdelijk. Vrouwen konden in een dergelijke situatie niet onbezorgd door het proces van zwangerschap gaan, omdat ze in bepaalde gevallen zowel hun loon als baan verloren.

De ‘Wet Arbeidsbescherming Gezin’ die in 2019 in werking is getreden en waaruit het FVO voortvloeit, was volgens de minister daarom een bittere noodzaak om vrouwen te verzekeren van zwangerschapsverlof en loon. Door onvoorziene omstandigheden, waaronder de COVID-19 pandemie, heeft het bijna 4 jaren geduurd na de inwerkingtreding van de wet om de deuren van het Bureau FVO open te gooien voor het publiek. De bewindsman heeft een beroep gedaan op zowel werkgevers als werknemers om zich te houden aan hun bijdrageplicht die onontbeerlijk is voor de financiering van het doorbetaald ouderschapsverlof, welke volgens de bewindsman is gebaseerd op het solidariteitsprincipen, welke wereldwijd wordt toegepast bij sociale verzekeringen van deze aard.

De manager van het Bureau FVO, Marijke Mangal, heeft bij deze gelegenheid alle werkgevers en bedrijven opgeroepen om hun werknemers te registreren bij het FVO, zodat zij aanspraak kunnen maken op voorzieningen met betrekking tot het ouderschapsverlof. De registratieperiode is volgens haar verlengd tot 31 maart 2023 en het kan online geschieden. Per 1 april wil het FVO overgaan tot innen van de verplichte bijdrage. Werkgevers en bedrijven die zich na de aangegeven registratieperiode gaan registreren, zullen volgens haar de afdrachten met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2023 dienen te voldoen. Bovendien maken ze zich schuldig aan een overtreding als ze nalaten hun werknemers te registeren.