De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Directie Volkshuisvesting in gesprek met vakbond

Op woensdag 03 augustus 2022, werden personeelsleden van de afdelingen Dienst Opleiding en Vorming, Kinderen Jongeren Telefoon en het directoraat volkshuisvesting verrast toen zij tegen een gesloten poort aankwamen bij aankomst op het werk. Het personeel van de Stichting Volkshuisvesting Suriname is in beraad.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft de leiding van de stichting reeds mandaat gegeven via de Raad van Toezicht om gesprekken te voeren met de bond over haar wensenpakket. Het ministerie van SoZaVo is voorstander van zaken middels dialoog te bespreken, om de rust te blijven garanderen.

Vanuit de leiding van het ministerie is reeds gevraagd, de poorten terstond open te doen gezien de overige afdelingen welke ook gehuisvest zijn op het terrein de dienstverlening naar de samenleving moeten continueren.Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen de leiding van de stichting en de bond van SVS, om tot een oplossing te komen.