De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Dc Bhola streeft naar meer groen en leefbaarheid Paramaribo in 2023

“2022 loopt ten einde en straks zullen wij gezamenlijk het nieuwe jaar verwelkomen. Als land, maar zeker ook als stad Paramaribo hebben wij veel ups en downs gekend in het afgelopen jaar,” stelt districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost. Er zijn enkele mooie en vooral belangrijke projecten geïnitieerd om de ordening, leefbaarheid en veiligheid van Paramaribo te vergroten. Het commissariaat werkt samen met verschillende belanghebbenden om de gestelde doelen te realiseren. Ook in 2023 zal het goede werk voortgezet worden. De nadruk zal volgens de burgervader vooral liggen op het vergroten van stedelijk groen en verhoogde leefbaarheid in Paramaribo.

“Onderhoud is behoud,” vervolgt de burgervader. “In 2023 zal de bestuursdienst verder versterkt worden middels capaciteitstrainingen en workshops. Het is belangrijk dat regels worden nageleefd. Belangrijke bepalingen zijn verankerd in de wet Regionale Ontwikkeling. Alle vergunninghouders zullen worden getoetst op het naleven van de bepalingen. Buurten zullen meer aandacht krijgen en sport- en recreatiefaciliteiten zullen in samenwerking met buurtorganisaties en ressortraden verbeterd worden. In samenwerking met ngo’s zal op gemeenschapsniveau een accent gelegd worden op meer stedelijk groen. Dat is belangrijk, omdat veel bomen bij elkaar zorgen voor een laag CO2-gehalte. Bomen zorgen ook voor koelere omgevingen.”

“In het afgelopen jaar is er aanvang gemaakt met het resocialiseren van thuis en daklozen. Dat project loopt goed,” zegt de DC verder. De Waterkant en de buurt rondom de Centrale Markt worden aangepakt en in een nieuw, modern en hygiënische vorm omgezet. Het project voor meer openbare toiletten vordert ook. Al met al is het 2022 een bewogen jaar geweest. “Samen met alle stakeholders zal ook 2023 tot een goed eind gebracht worden,” besluit de burgervader, die aan de totale samenleving een voorspoedig nieuwjaar toewenst.