De Boodschap
Kabinet van de PresidentRegionale Ontwikkeling en Sport

Districtscommissaris Hirasingh overhandigt donatiemateriaal

Districtscommissaris Suraksha Hirasingh van Wanica Noord-West heeft op maandag september 2022 de symbolische overhandiging gedaan van materiaal ten behoeve van het “Project renovatie toilettengroepen van diverse basisscholen”. Dit project vloeit voor uit het Memorandum of Understanding (MOU) getekend met het Bureau Gemeenschapsprojecten op 16 augustus 2022 en het districtscommissariaat Wanica Noord-West. Vermeldenswaard is dat deze projecten door het commissariaat zelf geïnitieerd zijn.

Bij de overhandiging waren ook aanwezig de heren Jaswant Doekharan en R. Soekhai van het voornoemde bureau, districtsraad- en ressortraadsleden en het team van het commissariaat waaronder de ressortleider van Koewarasan R. Kalloe, de schoolvertegenwoordigers van de O.S. Koewarasan 1, de O.S. Koewarasan 2, de Shri Brahmaschool en de Khargi Vishnudattschool alsook ondernemer S. Jadoenath.

De burgermoeder gaf aan dat verscheidene projecten zijn ingediend. Door vele besprekingen en nodige begeleiding vanuit het bureau zijn de projecten, die meteen uitvoerbaar zijn, geselecteerd. Ook zijn de meest hulpbehoevende scholen per ressort zijn geselecteerd. De samenwerking binnen het project bestaat uit het Bureau Gemeenschapsprojecten voor de financiering, de ondernemer S. Jadoenath voor materiaalvoorziening en het commissariaat voor de ter beschikkingstelling van arbeidskrachten.

De vertegenwoordigers van de scholen waren de initiatiefnemers zeer erkentelijk voor deze ondersteuning. De boodschap om middels daadkracht zoveel als mogelijk zelf zaken te initiëren voor een betere leeromgeving, is volgens hen een positieve gedachte bij de ontwikkeling van de leerlingen. Zij spraken van een mooi moment aangezien hiermee het proces tot verwezenlijking daadwerkelijk op gang komt.