De Boodschap
Volksgezondheid

Dr. Sprenger: “Communicatie COVID-vaccinatie moet meer geactiveerd worden in Suriname”

De Nederlandse arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger, die momenteel als speciaal gezant in Suriname is om te adviseren over de acute coronazorg, heeft in een overleg met president Chandrikapersad Santokhi tussentijdse aanbevelingen gedaan met betrekking tot de Covid-19-vaccinatiecampagne en de organisatie rond Covid-19 in Suriname. Het overleg is op zaterdag 14 augustus 2021 geweest op het Kabinet van de President in bijzijn van de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, de directeur van Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Dr. Sprenger heeft president Santokhi op de eerste plaats gecomplimenteerd voor wat allemaal reeds gedaan is op het gebied van vaccinatie in Suriname. Hij is onder de indruk van de vele inspanningen die gepleegd zijn om Covid-19 beheersbaar te maken. Maar echter blijft hij bij de realiteit dat er nu een deltavariant is. “We dachten dat we met een vaccinatie al behoorlijk beschermd waren, maar de deltavariant heeft ons geleerd dat je echt twee prikjes moet hebben. Dus je moet nu veel meer inspanningen doen om veel meer mensen uit te leggen waarom het zo belangrijk is dat je wordt gevaccineerd”, zegt dr. Sprenger. Volgens hem is er nog heel veel twijfel over de vaccinatie in Suriname. In het verlengde hiervan heeft hij zijn aanbevelingen gedaan.

De deskundige beveelt aan dat de communicatie rond de covid-19-vaccinatie in Suriname verder geactiveerd wordt. Volgens hem is het ontzettend belangrijk om met de mensen die twijfelen in gesprek te gaan en ze uit te leggen waarom het belangrijk is. Verder vindt hij het van belang om te kijken naar hoe de organisatie rond de campagnes verder verbeterd kan worden, zodat de boodschap bij de mensen kan aankomen. Sprenger: “Er moeten meer gesprekken gevoerd worden en we moeten de dingen uitleggen aan de mensen”. Naast de activering van communicatie heeft hij ook aanbevolen dat er een verbeterde database en dataverwerking komt voor Covid-19 in het land. De collectie van data en de analyse daarvan is van enorm belang om goed beleid te kunnen maken.

Minister Ramadhin stelt dat de regering het correct vond om geïnformeerd te worden. “De president geeft zijn zegen en zijn instemming aan de zaken die aanbevolen zijn door dr. Sprenger. “We kijken heel erg kritisch naar zijn aanbevelingen en zijn blij met de expertise die hij heeft, maar ook de link met Nederland, zodat wij zaken richtig kunnen begeleiden naar een transformatie van het beleid, vooral waar je zwakheden hebt en verbeterpunten nodig zijn”, zegt de minister. De bewindsman is er eens mee dat er veel meer gedaan moet worden om de communicatie en dataverwerking te verbeteren. Hij gaf als voorbeeld dat er bij het laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), een instituut dat zwaar verwaarloosd werd de laatste jaren en waar er veelal met verouderd apparatuur wordt gewerkt, niet geïnvesteerd is in de randvoorwaarden om op een gedegen wijze data te collecteren en te analyseren.

Met de ondersteuning van Nederland en andere organisaties zoals de PAHO en andere bevriende naties, is het gelukt om een goede teststraat op te zetten en PCR-testen uit te voeren. Ook de diagnostiek, isolatie en quarantaine zijn goed opgezet. Al deze zaken zijn geanalyseerd door dr. Spenger. Op het gebied van de communicatie, met name voorlichting, zijn heel veel initiatieven vanuit het ministerie, BOG en andere organisaties, zoals NGO’s genomen om de bewustwording rond Covid opgang te brengen. Maar de bewindsman is van mening dat deze initiatieven beter gestructureerd moeten worden. Nederland zal helpen zaken te structureren en coördineren. Het ligt in de bedoeling de komende week van start gaan met het uitvoeren van de zaken die zijn aanbevolen door dr. Sprenger. De president heeft groen licht gegeven om de aanbevelingen mee te nemen.