De Boodschap
Kabinet van de President

e-Gov bespreekt concept nieuwe website met regeringsfunctionarissen

Op het Kabinet van de President hebben vertegenwoordigers van e-Gov een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de ministeries en kabinetten over de nieuw op te zetten website voor de overheid. Daarbij is het concept van de nieuwe website gepresenteerd aan de aanwezigen. De eerste fase van de bouw van de pagina heeft betrekking op het verschaffen van overheidsinformatie.

Bij fase 2 zal de focus zijn op het aanbieden van onlinediensten. De website zal dan ook dienen als overheidsportaal. Voor de regering-Santokhi is het van eminent belang dat overheidsinformatie en -diensten met een druk op de knop toegankelijk zijn voor burgers.

Tijdens de sessie is er een presentatie over ‘thema based website/portaal’ verzorgd voor de vertegenwoordigers van de ministeries en de kabinetten. De input van de stakeholders zal worden ge├»ncorporeerd in de verdere bouw van de website.