De Boodschap
Financiën & Planning

Eerste bestuur Productie Krediet Fonds start met SRD 100 miljoen

De Wet Productie Krediet Fonds (wet PKF) is op 22 december 2022 goedgekeurd in het parlement. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft op donderdag 9 februari 2023 het bestuur van het Productie Krediet Fonds (PKF) geïnstalleerd. Het bestuur wordt benoemd voor 3 jaren en is hoofdzakelijk belast met het houden van toezicht op het door de beheerder uit te voeren taken. De beheerder van het fonds is de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB).

Er is een bedrag van SRD 100 miljoen vrijgemaakt voor dit fonds in het jaar 2023. Het ministerie van Financiën en Planning zal bij volledige uitzetting van dit startkapitaal het fonds van additionele middelen voorzien. De besluitvormingsprocedures om de middelen uit dit fonds beschikbaar te stellen zijn een belangrijke kritieke succesfactor. In dit kader is er een veiligheidsklep ingebouwd in de wet PKF om het politiek risico te mitigeren bij het besluitvormingsproces. Indien zowel het bestuur als de beheerder een positief advies hebben uitgebracht zal de beheerder de kredietovereenkomst met de kredietnemer aangaan. De kwaliteit van de besluitvorming zal met deze constructie aanzienlijk verbeteren, omdat aan zowel het technische als het beleidsmatige wordt voldaan bij elke kredietaanvraag.

De doelgroepen die in aanmerking zullen komen voor goedkope financieringen uit dit fonds zijn kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen, alsmede producenten van goederen en diensten die waarde toevoegend, import vervangend of voor export bestemd zijn. De financieringen uit dit fonds dienen te voorzien in een behoefte welke door de algemene banken niet wordt gedekt. Het fonds heeft een revolverend karakter, wat met zich mee brengt dat de kredietverstrekking rendement moet opleveren welke in het fonds wordt geherinvesteerd. De regering beoogt met dit fonds een start te maken om ondernemers met goedkoop kapitaal tegemoet te komen om meer goederen en diensten lokaal te produceren en te exporteren. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan een duurzame groei van onze economie.

Het bestuur van het Productie Krediet Fonds is als volgt samengesteld:
1) Daniel Lachman, voorzitter (ministerie van Financiën en Planning)
2) Robert de Clercq, lid (ministerie van Financiën en Planning)
3) Amit Chandansingh, lid (ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie)
4) Sharma Betterson-Leefland, lid (ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport)
5) Wilgo Bilkerdijk, lid (Associatie van Surinaamse Fabrikanten)
6) Satcha Jabbar, lid (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven)                                                                                          7) Gilbert van Dijk, lid (Suriname Business Forum)