De Boodschap
Kabinet van de PresidentLandbouw, Veeteelt & Visserij

Efficiënt beheer watersysteem Nannizwamp cruciaal voor rijststeelt

In de vergaderzaal van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) is een presentatie gehouden over de Eco-hydrologische studie van het Nannizwamp-ecosysteem. Deze studie is uitgevoerd door het adviesbureau Environmental Services and Support N.V. (ESS). De bevindingen, die op 20 maart 2023 zijn gepresenteerd, zijn volgens LVV-directeur Soedeschand Jairam belangrijk voor de landbouwactiviteiten die voor duurzame productiviteit moeten zorgen, in het bijzonder de rijstteelt.

De studie is in de afgelopen 12 maanden uitgevoerd als onderdeel van het Sustainable Agriculture Productivity Program en gefinancierd met een lening van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Een van de belangrijke componenten in dit project betreft de verbetering van het irrigatie- en drainagesysteem van Nickerie. “Het is ook voor ons belangrijk om te waken voor de eventuele negatieve effecten op ons milieu als gevolg van uitvoering van projecten”, zegt directeur Jairam.

Het gaat volgens hem om het hele waterhuishouden en -management waarbij de waterschappen in de gebieden gerehabiliteerd worden. “Er gaat een aantal grote kunstwerken worden vervangen en enkele nieuwe worden aangelegd waardoor het nodig is om zo’n studie te doen”, voegt de functionaris eraan toe. De studie omtrent de impact van het project op het milieu is een vereiste zowel bij wet als van de internationale donoren. Het is belangrijk dat de belanghebbenden op de hoogte gesteld worden van de effecten op de ecosystemen, en zo hun bijdrage kunnen leveren.

Water wordt vastgehouden en opgeslagen in de Nannizwamp ten behoeve van de irrigatie van rijstvelden. De algemene aanbeveling van de studie is dat er efficiënter gebruik gemaakt moet worden van waterbronnen en er innovatieve oplossingen moeten worden geïmplementeerd om de behoefte aan een verhoogde capaciteit van de Nannizwamp te verminderen of te elimineren. Daarnaast is ook aanbevolen water vanuit de Boven-Corantijn naar het irrigatiesysteem te leiden zodat een negatief effect op het waterpeil van de Nannizwamp wordt vermeden.

Met betrekking tot de hoogte van het waterpeil is aangegeven dat langdurige hoge waterstanden niet goed zijn voor het ecosysteem en vooral nadelig voor bossen. Belangrijk is dat het beheer van zowel de Nanniezamp als het water opgevoerd moet worden. Directeur Jairam legt uit dat Suriname een natte rijstcultuur heeft, waardoor een goed waterbeheer c.q. waterhuishouding van eminent belang is. “Onze rijstcultuur heeft veel water nodig. Dit vereist een goed waterbeheer, omdat op bepaalde tijden, vooral bij de oogst, de gronden juist droog moet kunnen liggen”, stelt directeur Jairam.