De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ: “Ondernemers houd u zich aan wet- en regelgeving”

In het jaar 2022 zijn er landelijke controlewerkzaamheden uitgevoerd door ambtenaren werkzaam op de afdeling Economische Controle Dienst van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Hierbij zijn er bij constatering van misdrijven inzake overtreding Wet Economische Delicten, processen verbaal opgemaakt en opgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM heeft vervolgens de boetes vastgesteld. De geïnde boete bedraagt ruim één (1) miljoen SRD. Bij de controlewerkzaamheden zijn de ambtenaren gestuit op onder andere overtreding van de Wet Prijszetting en Prijsbewaking, met name het Prijsaanduidingsbesluit. Daarnaast zijn er overtredingen geconstateerd met betrekking tot de Wet Tegengaan Smokkelen. Verder is de Wet Bedrijven en Beroepen eveneens overtreden door ondernemers.  Er zijn sigaretten, potentiestimulerende middelen, chemicaliën en alcoholische dranken aangetroffen en in beslag genomen.

De bovengenoemde overtredingen vallen allen onder de Wet Economische Delicten. Klachten die worden ingediend, worden zorgvuldig onderzocht en afgehandeld door de onderzoek ambtenaren. Het ministerie van EZ doet een beroep op eenieder om zich niet schuldig te maken aan prijsopdrijving en andere overtredingen van de Wet Economische Delicten.