De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ start nieuwjaar met inzegeningsdienst

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is het nieuwjaar met een inzegeningsdienst gestart. Drie geestelijken te weten: Pandit Dew Sewgobind, Imaam Billar Fayyaz en Dominee Maikel Persaud hebben elk gebeden voor kracht voor zowel de minister, Rishma Kuldipsingh, als het totale ministerie om samen doelen te behalen. De inzegeningsdienst heeft op 5 januari op het terrein van EZ plaatsgevonden.

De geestelijken waren er unaniem over eens, dat de keuze om een inzegeningsdienst aan het begin van het nieuwjaar te houden, een heel mooi en bijzonder initiatief is. Pandit Sewgobind, die de spits heeft afgebeten vroeg in zijn gebed om moed, daadkracht en gezondheid voor zowel minister Kuldipsingh als het personeel. Verder wees de pandit erop, dat we als mens onderscheidingsvermogen hebben, waarbij wij het goede van het kwade kunnen onderscheiden. Het is dus belangrijk, dat wij onze kracht ten goede gebruiken en er rekening mee houden dat alles dat wij doen in onze ziel wordt opgeslagen. “De ziel werkt als een harde schijf en neemt alles op,” zei de geestelijke. Hij riep eenieder op om niet slechts met de lippen elkaar een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen, maar het ook bewust te menen.

Imaam Fayyaz Billar heeft benadrukt dat het ministerie in het nieuwjaar, door drie geestelijken te laten inzegenen voor een goed verloop, bijzonder is. Hij heeft gebeden voor realisatie van de doelen van het ministerie en riep de medewerkers op, om hun werk naar eer en geweten te doen, zodat er een positieve bijdrage vanuit het ministerie van EZ kan worden geleverd. Verder heeft de Imaam gebeden voor bescherming van de minister en het ministerie en sprak tegen alle negativiteit en boze werken.

Dominee Maikel Persaud begon zijn toespraak met het lezen van het woord voor het jaar 2023 uit Genesis 16:13 “Gij zijt een God die naar mij omziet” en het woord van de maand januari 2023 uit Genesis 1:31 “God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.” Daarna wees de dominee vanuit de bijbel dat niet eenieder rijk en machtig kan zijn. Hij riep de aanwezigen dus op, om niet afgunstig te zijn, kuilen voor anderen te graven en stenen op wegen van anderen te leggen. “U bent samen met de minister verantwoordelijk voor wat er op het ministerie gebeurd. U bent deel van de oplossing en geen deel van het probleem”, benadrukte de dominee. Vanuit een vergelijking uit de bijbel riep de geestelijke het personeel op, om te werken voor een eerlijke loon en wanneer zij de dienst verlaten, zij dat met een rein geweten kunnen doen. Hij sprak tot slot een zegenbede uit.

Minister Rishma Kuldipsingh zegt bewust het jaar te beginnen met een gebedsdienst, om zo zegen en kracht van de Almachtige te vragen, om het ministerie van EZ naar grotere hoogtes te brengen en verdere succes te boeken. De minister benadrukte, dat zij het werk niet alleen kan doen, maar heeft de ondersteuning van het personeel nodig. De bewindsvrouw heeft aangekondigd, dat er dit jaar veel geïnvesteerd gaat worden in het personeel middels capaciteitsversterkende activiteiten. Eind januari zal er een begin gemaakt worden om de dependances te bezoeken en personeelsleden te trainen. “Wij zullen het samen redden en daarom is de zegen en kracht nodig, zei de minister zelfverzekerd. Tot slot heeft de minister eenieder bedankt voor hun inzet en ondersteuning voor het afgelopen jaar en rekent ook dit jaar op een productief en succesvol dienstjaar en een goede samenwerking.