De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Farmer Field School training voor vrouwen en jongeren

 Op 14 september 2023 werd de Farmer Field School training gehouden te coöperatie Kwatta. Bij deze training krijgen landbouwers groepsgewijs de nodige hands-on skills voor het veld om bepaalde praktijken uit te voeren.


Voor het Sustainable Agriculture in the Caribean (SAC) project, is de focus op climate smart (klimaatbestendige) praktijken. De oproep is gericht naar vrouwen en jongeren die van het SAC-project afkomstig zijn. Het doel van dit project is om de economische welvaart van vrouwen en jongeren te vergroten in de duurzame landbouwmarkten in het Caraibisch gebied.

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen en jongeren vaak genoeg op de achtergrond blijven bij het betrekken van landbouwers. Middels dit project worden vrouwen en jongeren worden gestimuleerd en gemotiveerd om hun productie te gaan verhogen. Binnen dit project gaat het specifiek om het telen van peper, tomaat, broccoli, bloemkool en sla.

Er hebben 65 participanten te coöperatie Kwatta deelgenomen. Het is in de planning om over 2 weken te starten met het trainen van 10 landbouwers van een ander groep. Voor deelname aan de training zijn geen kosten verbonden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij staat achter de doelstellingen van dit project en heeft een faciliterende rol in het onder andere verzorgen van trainingen.
Voor deelname kan worden gebeld op het nummer +597 8404095