De Boodschap
Justitie & Politie

Financial Intelligence Unit op bezoek bij OM

Op woensdag 17 mei 2023 heeft de directeur van de Financial Intelligence Unit (FIU) Suriname, samen met twee analisten van de FIU, een bezoek gebracht aan het Openbaar Ministerie (OM). Dit vond plaats op uitnodiging van het OMe. De informatiebijeenkomst werd bijgewoond door de waarnemend procureur-generaal mr. Garcia Paragsingh, officier van justitie mr. Rashree Koendan van de desks Anti-Money Laundering en Terrorismefinanciering en andere officieren van justitie.

De FIU gaf een presentatie over de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), de taken, bevoegdheden, werkstructuren van de FIU en de analyserapporten, die worden opgemaakt door de FIU. De strafbare feiten, money laundering en terrorismefinanciering kwamen ook aan de orde.

Volgens de FIU is het noodzakelijk om tot een zo goed mogelijke naleving van de wet te komen waarbij informatie wordt gedeeld over de risico’s van money laundering, de financiering van terrorisme, de verspreiding en alsook het signaleren en opsporen van ongebruikelijke transacties.

Naast repressieve controle, die voornamelijk bestaat uit toezicht op de naleving van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID), heeft de controle ook een preventieve kant, die vooral tot uiting komt in het publiceren van informatie, het uitvaardigen van richtlijnen en het communiceren met verschillende stakeholders, middels het houden van bijvoorbeeld bijeenkomsten.

Verder is er informatie verschaft over de CFATF Mutual Evaluation Report van Suriname. Hierbij is aangegeven, dat er nieuwe wetten moeten worden aangenomen en bestaande wetten moeten worden gewijzigd, alles in het kader van 40 recommendations van de FATF. Deze informatie dag heeft inzichten verschaft betreffende de werkzaamheden van de FIU en het CFATF.