De Boodschap
Financiën & Planning

Financiële inclusie in Suriname moet ruimer

In Suriname is 72% van de volwassenen financieel inclusief, waarbij de verhouding naar geslacht 38% man en 34% vrouw is. Van jongeren in de leeftijdsklasse van 15-20 jaar heeft slechts 0,1 % een lening. Het gebrek aan financiën is de grootste belemmering voor Surinamers voor het openen en aanhouden van een bankrekening, het lenen en sparen. Bij veel burgers is er is nog onvoldoende kennis over financiële instellingen, financiële producten en diensten. Daardoor zijn zij niet financieel inclusief; zij maken geen deel uit van het financieel systeem van het land.

Dit zijn de belangrijke feiten die zijn voortgekomen uit de eerste landelijke Financiële Inclusie en Educatie nulmeting. Op 24 maart 2023 zijn de resultaten hiervan gepresenteerd aan de belanghebbenden, door de onderzoekers van het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) die het onderzoek in opdracht van de Centrale Bank van Suriname heeft verricht. De belanghebbenden, zijnde het ministerie van Financiën en Planning, bedrijven in de financiële sector, vrouwen- en jongerenorganisaties, waren reeds in de voorfase betrokken.

Voorafgaand aan de landelijke nulmeting is er een pilotonderzoek uitgevoerd in de districten Paramaribo, Saramacca en Brokopondo. Hierna is het onderzoek landelijk uitgevoerd.  Met de uitkomst van het onderzoek is antwoord gegeven op de vraag, wat de hiaten en knelpunten zijn van financiële inclusie en financiële educatie onder de beroepsbevolking. De aandacht was hierbij vooral gericht op de doelgroepen jeugd, ondernemers en vrouwen.

Het blijkt dat een op de drie personen bewuste keuzes maakt als het gaat om financiële producten en diensten. Het gebruik van contant geld blijkt de voorkeur te genieten boven digitaal betalen. De meeste mensen geven aan dat zij daarmee beter zicht hebben op hun bestedingen. Iedere burger die financiële transacties wil verrichten heeft een legitimatiebewijs nodig, zeker bij de financiële instellingen. Door het onderzoek is nu ook bekend dat 94% van de bevolking over een ID kaart beschikt, 49% over een rijbewijs, 45% heeft een paspoort, terwijl 1 % in het bezit is van een Personen van Surinaamse Afkomst bewijs (PSA-bewijs).

Met de uitkomst van deze nulmeting zal met de participatie van de belanghebbenden een nationale financiële inclusie- en financieel educatie beleid worden geformuleerd. De meting is uitgevoerd met ondersteuning van de Alliance for Financial Inclusion (AFI). Dit is een in Maleisië gevestigde beleidsleiderschapsalliantie. AFI is eigendom van- en wordt geleid door aangesloten centrale banken en financiële regelgevende instellingen met als gemeenschappelijk doel financiële inclusie op nationaal, regionaal en internationaal niveau te bevorderen. Tot de leden behoren ongeveer 100 instellingen, zijnde centrale banken, financiële regelgevende instellingen en beleidsmakers op het gebied van financiële inclusie uit ruim 90 ontwikkelings- en opkomende economieën.

Vermeldenswaard is ook dat met de nulmeting een landelijk bereik van 92% is behaald. Het volledig rapport van de meting kan gelezen worden op de website van de Centrale Bank van Suriname (www.cbvs.sr).