De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Waterschapsverkiezingen met oog op ontwikkeling rijstpolders

Met de waterschapsverkiezingen die op 17 en 18 december 2022 in de westelijke polders van Nickerie zullen worden gehouden, komt ook het moment voor de fysieke start van de rehabilitatie van de verschillende rijstpolders dichterbij. In augustus 2022 is door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een commissie geïnstalleerd in het district Nickerie, die het proces tot verkiezingen binnen de twaalf inliggende waterschappen moest gaan trekken. Dit besluit werd genomen omdat alle waterschapsbesturen demissionair waren en er geen verregaande afspraken door hun konden worden gemaakt met de overheid.

Het gevolg hiervan was dat ook het duurzaam landbouwproductiviteitsproject welke met een lening bij de Inter-American Development Bank (IDB) wordt uitgevoerd, stagnatie ondervond. Volgens waarnemend Landbouw-directeur, Soedeshchand Jairam, zullen de nieuw te kiezen waterschapsbesturen op kort termijn, overeenkomsten met de overheid moeten aangaan om na de rehabilitatie van hun waterschap het onderhoud op zich te nemen.

De waterschapsbesturen zullen middels deze overeenkomsten ook worden voorzien van financiële tegemoetkomingen voor een periode van drie jaren. Verder zullen er met de inwerkingtreding van de overeenkomst drie kantoorgebouwen voor de waterschapsbesturen worden opgezet.

Het is daarom volgens de waarnemend Landbouw-directeur van enorm belang dat boeren optimaal participeren aan de komende waterschapsverkiezingen. Volgens de LVV-functionaris is er binnen de rijstsector dringend aanpak nodig van zowel de natte als de droge infrastructuur van de verschillende productie gebieden. Met de waterschapsverkiezingen in december 2022 en januari 2023 kan er sneller een begin worden gemaakt aan ook de rehabilitatie van elf grote sluizen en gemalen die essentieel zijn voor een vlotte voortgang van de padie productie in Nickerie.